Bijna alle spaarvormen (spaarrekeningen met en zonder voorwaarden, deposito’s en allerlei mengvormen, ook banksparen) op deze site en onze andere spaarsites vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Dat geldt voor spaarrekeningen van de bekende Nederlandse banken, maar ook voor veel rekeningen bij op het eerste gezicht buitenlandse banken. Daarnaast kunt u in Nederland ook spaarrekeningen en deposito's openen die onder andere garantiestelsels vallen.

Spaarrekeningen en deposito's vergelijken

Buitenlandse banken

Er is een behoorlijk aantal buitenlandse banken in Nederland actief. Vaak is dan aan de naam goed zien dat ze van oorsprong niet uit Nederland komen. Die oorsprong ligt bijvoorbeeld in Turkije of in Rusland. Toch is de oorsprong van een bank niet altijd uit de banknaam af te leiden. Nog minder zegt de naam iets over het garantiestelsel dat van toepassing is.

De naam van een bank zegt niets over het garantiestelsel dat geldt voor de spaargelden bij deze bank! Het gaat om de vraag waar de bankvergunning is afgegeven.

Buitenlandse bank, Nederlandse garantie

Veel van deze banken hebben een eigen Nederlandse bankvergunning. Deze bankvergunning zorgt ervoor dat ze onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB). En dat ze onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen. Uw spaargeld bij deze banken heeft exact dezelfde garantie als bij de grote Nederlandse bankinstellingen. Wilt u weten of een bank een Nederlandse bankvergunning heeft? U gaat het gemakkelijk na in ons overzicht van bankvergunningen.

Sparen onder Nederlandse garantie

Buitenlandse bank, buitenlandse garantie

Er zijn dus diverse buitenlandse banken die een zelfstandige Nederlandse bank hebben opgericht. Daarnaast zijn er ook buitenlandse banken die alleen een vestiging in Nederland hebben geopend. Dit zijn géén zelfstandige banken, we spreken ook wel van ‘nevenvestigingen’. Spaargelden bij deze banken vallen niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Hier is het depositogarantiestelsel van de moederbank van toepassing, bijvoorbeeld de Belgische spaargarantie of de garantie van Duitsland

Overigens kunt u voor de banken met een bijkantoor in Nederland de claim wel via De Nederlandsche Bank (DNB) indienen. Door het bijkantoor vallen die banken onder beperkt toezicht van DNB en kan onze centrale bank de afwikkeling voor u regelen.

Als uw geld onder een buitenlands garantiestelsel valt zult u het ook in het buitenland moeten claimen bij een faillissement van de bank. Is er een Nederlandse vestiging, dan kun je ook kiezen voor afwikkeling ook via DNB.

Sparen via een internationaal spaarplatform

Tot slot zijn er nog banken die helemaal geen vestiging in Nederland hebben. Sommige bieden wel een gemakkelijker mogelijkheid om daar uw spaargeld onder te brengen: via een internationaal spaarplatform. Qua depositogarantiestelsel geldt dan hetzelfde als hierboven: het geld valt onder het garantiestelsel van het land waar de bank gevestigd is.

Spaargeld spreiden over garantiestelsels

Waar de één huiverig is voor andere spaargaranties dan de Nederlandse, ziet de ander er een voordeel in. Het spreiden van spaargeld over verschillende depositogarantiestelsels zien ze als een verdere vermindering van risico. 

U kunt spaargeld spreiden over verschillende banken, maar ook over verschillende garantiestelsels.

Informatie over buitenlandse garantiestelsels

Nederlandse spaarders kunnen dus te maken krijgen met buitenlandse depositogarantiestelsels. Dan is het goed om te weten welke garantie daarmee geboden wordt. VanSpaarbankVeranderen.nl geeft u daarom graag meer informatie over de volgende buitenlandse spaargaranties:

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.