We hebben in Nederland de mogelijkheid om spaarrekeningen af te sluiten bij Belgische banken. Het kan voorkomen dat deze banken een Nederlands bijkantoor hebben, en geen zelfstandige Nederlandse bank (met een Nederlandse bankvergunning) zijn. Dan vallen de spaargelden die bij deze banken gestort worden niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Het Belgische depositogarantiestelsel is van toepassing.

Meer over sparen in België

Belgische depositobeschermingsregeling

Als een bank die onder het Belgische depositogarantiestelsel valt failliet gaat, moeten de spaarders hun spaargeld in België claimen. De Belgische Collectieve Garantieregeling, ook wel ‘depositobeschermingsregeling’ genoemd, is qua maximale dekking gelijk aan de Nederlandse: € 100.000 per rekeninghouder.

Het Belgische depositogarantiestelsel is qua dekking gelijk aan de Nederlandse spaargarantie. De uitvoering ligt alleen in België.

Bijzonder Beschermingsfonds

De Belgische beschermingsregeling wordt uitgevoerd door het Bijzonder Beschermingsfonds, een onderdeel van de Federale Overheidsdienst Financiën. Als een Belgische bank failliet gaat kan de spaarder zijn spaargeld bij dit Bijzonder Beschermingsfonds claimen.

Meer over veilig sparen

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.