Veel spaarproducten (spaarrekeningen met en zonder voorwaarden, deposito’s en allerlei mengvormen, ook banksparen) op deze site en onze andere spaarsites vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel (ook wel garantiestelsel of spaargarantie genoemd). Toch zijn er in Nederland ook spaarrekeningen af te sluiten die onder andere garantiestelsels vallen, zoals het Belgische garantiestelsel en het Britse garantiestelsel. En zo zijn er meer buitenlandse depositogarantiestelsels. In onze vergelijkingen ziet u welk depositogarantiestelsel geldt bij de spaarrekeningen en deposito's!

Vergelijk alle spaarrekeningen in Nederland

Vergelijk alleen spaarrekeningen met Nederlandse spaargarantie

Garantiebedrag

Het Nederlandse depositogarantiestelsel houdt in dat het gestorte spaargeld bij een faillissement van de spaarbank voor 100% gegarandeerd is tot een bedrag van € 100.000. Het Nederlandse garantiebedrag is vastgesteld op basis van een Europese richtlijn. Dit garantiebedrag is vastgesteld in 2011 en is sindsdien van toepassing. 

Extra garantie na woningverkoop

Bovenop het standaardgarantiebedrag geldt een extra garantie voor saldi die voortkomen uit de verkoop van een woning. Voor een periode van drie maanden na storting is dan een extra bedrag van € 500.000 gegarandeerd onder de depositogarantieregeling.

Per persoon, per bankvergunning

De garantie geldt per persoon (ongeacht de leeftijd) en per bankvergunning. Bij een en/of rekening (een rekening met twee rekeninghouders) geldt het dubbele bedrag, dus € 200.000. Heeft u meer dan € 100.000 euro (per rekeninghouder) bij een bank staan, dan geldt voor het bedrag boven deze grens geen bescherming van het depositogarantiestelsel.

Voorbeeld Nederlands depositogarantiestelsel

Een spaarder heeft een spaarrekening bij bank X met een spaarsaldo van € 150.000 (de spaarrekening valt onder het depositogarantiestelsel).

Bank X gaat failliet. De spaarder zal een bedrag van € 100.000 terugkrijgen via het depositogarantiestelsel.

Voor de overige € 50.000 moet dat de spaarder als schuldeiser bij de curator (die het faillissement afhandelt) aankloppen. Het is dan volledig onzeker welk deel van de € 50.000 de spaarder nog terugkrijgt.

Spaargeld spreiden

Om de onzekerheid uit het bovenstaande voorbeeld te voorkomen is het een goed idee om spaargeld te spreiden. Dat is alleen nodig als uw totale spaarvermogen boven de garantiegrens uitkomt. U leest er alles over op de pagina over het spreiden van uw spaargeld.

Soms gedeelde bankvergunning

De spaargarantie geldt per bankvergunning. In sommige gevallen werken verschillende spaarbanken onder één bankvergunning. Gaan meerdere van deze banken failliet, dan geldt het garantiebedrag toch maar één keer. Het is daarom belangrijk om na te gaan of u het maximale garantiebedrag niet overschrijdt door rekeningen bij verschillende banken die onder één vergunning werken. Kijk het na in ons Overzicht van bankvergunningen.

Spaargarantie voor banksparen

Banksparen is een vorm van sparen en valt dus ook onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Let er wel steeds op dat alle saldi van verschillende spaarproducten (zowel spaarrekeningen, deposito's als bankspaarrekeningen) bij een bepaalde bank bij elkaar worden opgeteld worden voor het depositogarantiestelsel.

Achtergestelde deposito's

Soms bieden banken een achtergesteld deposito aan met een aantrekkelijke spaarrente. Deze achtergestelde deposito’s vallen NIET onder het depositogarantiestelsel. Daarom hebben we ze ook niet opgenomen in onze vergelijkingen van spaarrekeningen en deposito's.

Laat u niet door de hogere rente verleiden tot een achtergesteld deposito. Deze vallen NIET onder het depositogarantiestelsel!

 

Meer over Veilig sparen

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.