VanSpaarbankVeranderen.nl is samengesteld door HomeFinance Financieel Adviesgroep BV / HomeFinance BV uit Bilthoven. Natuurlijk hebben we dat zo zorgvuldig mogelijk gedaan. De informatie die we gebruiken halen we bij bronnen die wij betrouwbaar vinden. 

Aansprakelijkheid en rechten

Mocht het zo zijn dat er op de site onjuiste gegevens, berekeningen of uitkomsten staan, dan kunnen wij - en ook de betrokken personen en eventuele andere ondernemingen - hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Ook kunt u aan de inhoud van VanSpaarbankVeranderen.nl geen rechten ontlenen.

Informatiebron - geen persoonlijk advies

VanSpaarbankVeranderen.nl is bedoeld als informatiebron. We leveren géén persoonlijk advies. Als u de informatie op onze site gebruikt voor het nemen van uw beslissingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die hieruit voortvloeit. Hetzelfde geldt voor informatie op websites waar u via een link op VanSpaarbankVeranderen.nl op terechtkomt.

Vergelijkingen op VanSpaarbankVeranderen.nl

Op deze website vindt u verschillende vergelijkingen van spaarrekeningen en deposito's. De uitkomsten van deze vergelijkingen worden bepaald door de wensen die u heeft ingevoerd in combinatie met onze database. De gegevens in onze databases houden we zelf bij met de informatie die we hierover aangeleverd krijgen en zelf nazoeken.

Meer over het tot stand komen van de vergelijkingen op VanSpaarbankVeranderen.nl.

Berekeningen rondom sparen

U vindt op VanSpaarbankVeranderen.nl ook diverse berekeningen rondom sparen. De uitkomsten van deze berekeningen komen voort uit de door u ingevoerde gegevens. De resultaten van de berekeningen zijn geen vervanging voor persoonlijk advies en u kunt er geen rechten aan ontlenen.

Privacy & cookies

Om vergelijkingen en berekeningen voor u te kunnen maken hebben wij gegevens nodig. Die vult u in op de website. Voor onze nieuwsbrieven en andere meldingen laat u ook gegevens achter. Al deze gegevens behandelen we bij VanSpaarbankVeranderen.nl volgens de Wet op de privacy. We geven ze niet door aan andere organisaties. Wilt u uw gegevens uit onze bestanden laten verwijderen - neem dan contact met ons op.

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van cookies. Hierover vertellen we meer op onze pagina over Cookies & Privacy.

Overnemen van informatie

Alles wat u op onze website vindt is bedoeld voor privégebruik door onze bezoekers. Het is niet toegestaan om informatie over te nemen of vermenigvuldigen voor ander gebruik - tenzij u hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van ons heeft gekregen.

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.