Als u veilig wilt sparen kan het zinvol zijn om uw spaargeld te spreiden over meerdere banken. Zeker als uw spaarsaldo hoger is dan de grens van de Nederlandse depositogarantiestelsel (€ 100.000 per rekeninghouder), maar ook bij lagere bedragen kan het zinvol zijn. Op deze pagina gaan we verder in op de voordelen van en aandachtspunten bij het spreiden van uw spaargeld.

Spaarrekeningen vergelijken

Spaarbedrag kleiner dan € 100.000

Als u minder spaargeld hebt (bij één bank) dan € 100.000, is de zaak eenvoudig. Zolang u een bank kiest die onder het depositogarantiestelsel valt, bent u er zeker van dat u al uw geld terugkrijgt in geval van een faillissement. Of als de bank – om wat voor reden dan ook – niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen.

Saldo in de gaten houden

Zorg ervoor dat uw saldo niet hoger wordt dan € 100.000 (inclusief eventueel bijgestorte en nog te ontvangen rente tot het moment van omvallen van de bank). Indien mogelijk: haal de eventueel bijgestorte rente er af en stort die op een spaarrekening bij een andere bank. Bij meerjarige deposito´s, waar de rente wordt bijgestort, kunt u beter met een lager bedrag beginnen, zodat het uiteindelijke saldo niet hoger wordt dan € 100.000.

Nederlanders zijn goede spaarders. Houd dan ook in de gaten dat uw spaartotaal bij een bank niet per ongemerkt boven de € 100.000 komt.

Toch spreiden

Ook als u een kleiner bedrag hebt dan € 100.000 euro kan het zinvol zijn uw spaargeld te spreiden. Als één van uw spaarbanken dan failliet gaat moet u even wachten voordat er vanuit het garantiestelsel wordt uitbetaald. In de tussentijd is uw spaargeld niet beschikbaar. Kiest u ervoor om uw spaargeld te spreiden, dan blijft een deel van uw spaargeld gewoon beschikbaar. Ook mist u geen rente over al uw spaargeld, want vanaf het moment van faillissement tot het moment van uitbetalen van de garantie wordt geen rente uitgekeerd.

Spaarbedrag groter dan € 100.000

Als u meer dan € 100.000 spaargeld hebt en u wilt 100% zekerheid, dan zult u meer spaarrekeningen en/of deposito´s moeten openen bij verschillende banken. Dat is geen probleem, want er is keus genoeg. Let u hierbij wel op de bankvergunning waaronder de banken werken.

Banken en bankvergunningen

Sommige van de spaarrekeningen (en deposito’s) die op deze site wordt genoemd kunt u beter niet combineren bij het spreiden van uw spaargeld. Dit omdat:

  • soms meerdere banken onder één bankvergunning actief zijn
  • banken soms meerdere handelsnamen voeren

Hebt u twee spaarrekeningen die in feite onder één bankvergunning vallen, dan geldt de depositogarantieregeling maar één keer. Dat kan vervelend uitpakken als uw totale spaarbedrag op die rekeningen boven het garantiebedrag uitkomt. Ga dit daarom goed na in het complete overzicht van banken die spaarproducten aanbieden, waarbij vergunningen en handelsnamen duidelijk staan aangegeven.

Let goed bij de keuze van uw spaarrekening goed op de bankvergunningen en handelsnamen. Zo voorkomt u teleurstellingen.

Sparen bij dezelfde bank waar uw hypotheek loopt

Het is aan te raden voor uw spaargeld een andere bank te nemen dan waar u uw hypotheek heeft afgesloten. Bij een faillissement kan de curator het nog openstaande hypotheekbedrag verrekenen met uw spaartegoed. Als dat gebeurt valt een stuk van uw schuld wel weg, maar krijgt u uw spaargeld niet terug.

Sparen in het buitenland

Tegenwoordig is het eenvoudig om niet alleen in Nederland te sparen. Nederlandse spaarders hebben toegang tot spaarrekeningen en deposito's in het buitenland. Voor alle lidstaten van de Europese Unie (EU) geldt dat ze verplicht zijn een depositogarantiestelsel te voeren met een dekking die net zo hoog is als in ons land: € 100.000 per persoon, per bank.

Spaargeld spreiden over garantiestelsels

Er zijn spaarders die er bewust voor kiezen om niet al hun spaargeld in één land te laten staan. Door te kiezen voor sparen in verschillende EU-landen spreiden ze het geld niet alleen over banken, maar ook over verschillende garantiestelsels. Zo zijn ze niet afhankelijk van één overheid als het mis zou gaan met meerdere banken.

Meer over veilig sparen

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.