Soms worden er in Nederland spaarrekeningen aangeboden bij Britse banken. Als zo'n bank alleen een Nederlands bijkantoor heeft is er geen Nederlandse bankvergunning. Daarom vallen de spaargelden die bij deze bank gestort worden niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Het Britse depositogarantiestelsel is van toepassing. Dit heet het Financial Services Compensation Scheme (FSCS).

Inhoud Brits depositogarantiestelsel

Als een bank die onder het Britse depositogarantiestelsel valt failliet gaat, moeten de spaarders hun spaargeld in Engeland claimen. In Engeland wordt niet betaald met euro’s, maar met Britse ponden. De spaargarantie is daarom ook vastgesteld in Britse ponden: GBP 85.000. Dat betekent dat het zo kan zijn dat u bij een faillissement van de bank minder terugkrijgt dan € 100.000. Of meer!

Garantiebedrag Engelse spaargarantie in euro's

De garantie in Engeland staat op GBP 85.000. De waarde daarvan in euro's is afhankelijk van de koers van het Britse pond. Als het Britse pond minder waard wordt, daalt ook het gegarandeerde bedrag in euro’s.

Bij een koers van € 1,20 per pond betekent 85.000 GBP een garantiebedrag in euro's van € 102.000. Stijgt de koers naar € 1,25 per pond, dan is de Britse garantie in euro's € 106.250 waard. Daalt de koers van het Britse pond naar € 1,15, dan wordt dat € 97.750.

Koersnoteringen

De koersnoteringen zijn overigens ook regelmatig andersom, bijvoorbeeld 0,85 EUR/GPB. Dat betekent dat men voor een euro 0,85 Britse pond krijgt. Hier wordt dus de waarde van euro in ponden uitgedrukt (pond per euro). De waarde van een pond in euro's is dan te herleiden door 1/0,85 te berekenen. Een stijging van deze koersnotering betekent dat het pond minder waard geworden is (of de euro meer).

Koersnoteringen kunnen verwarrend zijn. Verdiept u zich in valutakoersen, kijk dan goed wat de cijfers precies betekenen.

Aanpassing garantiebedrag

Het garantiebedrag van het Financial Services Compensation Scheme is dus afhankelijk van de koers van het Britse pond ten opzichte van de euro. De bedoeling is dat dit uitkomt rond de € 100.000. Daarom wordt elke regelmatig bekeken of het garantiebedrag in Britse ponden nog ongeveer klopt met deze dekking. Zo niet, dan wordt de garantie bijgesteld. 

Meer over buitenlandse spaargaranties

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.