Soms worden er in Nederland spaarrekeningen aangeboden door banken die gevestigd zijn in Luxemburg. Het kan daarbij voorkomen dat het moederbedrijf dan uit weer een ander land komt. De Nederlandse activiteiten vallen dan onder een dochter die is gevestigd in Luxemburg. Daarom vallen de spaargelden die bij deze bank gestort worden niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Het Luxemburgse depositogarantiestelsel is van toepassing.

Let bij een buitenlandse bank goed op onder welk depositogarantiestelsel het spaargeld valt. Dit is afhankelijk van het land waar de bankvergunning is afgegeven.

Inhoud spaargarantie in Luxemburg

Gaat een bank die onder het Luxemburgse depositogarantiestelsel valt failliet? Dan moeten de spaarders hun spaargeld in Luxemburg claimen. 

Dekking

De spaargarantie in Luxemburg is qua maximale dekking gelijk aan de Nederlandse: € 100.000 per rekeninghouder. Dit bedrag is immers op Europees niveau voorgeschreven.

Uitvoering

Het garantiestelsel wordt in Luxemburg uitgevoerd door de Association pour la Garantie des Dépots Luxembourg kortweg AGDL). Bij deze organisatie moeten spaargelden geclaimd worden als een bank die onder dit stelsel valt failliet gaat.

Meer over sparen bij buitenlandse banken

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.