Spaargeld moet veilig zijn. Wie kiest voor een spaarrekening in plaats van beleggen, doet dat meestal omdat hij geen risico wil lopen. Bij beleggen is er altijd een risico dat de waarde daalt en het gespaarde geld als sneeuw voor de zon verdwijnt. Spaargeld op een spaarrekening of deposito zetten is veilig, en levert daarom meestal een lager rendement op. Dan weet u in ieder geval zeker dat uw spaargeld niet opeens verdwenen is.

Spaarrekeningen en deposito's vergelijken

Depositogarantiestelsel

Gelukkig hebben we het depositogarantiestelsel, zowel in Nederland als buitenlandse garantiestelsels in alle andere lidstaten van de Europese Unie (EU). Deze stelsels zorgen ervoor dat de spaarder zijn spaargeld terugkrijgt als de bank onverhoopt failliet mocht gaan. Tenminste, als zowel spaarbank als spaarproduct onder de spaargarantie vallen. En zolang u ervoor zorgt dat het saldo niet boven het maximaal gegarandeerde bedrag uitkomt.

Daarbij is het belangrijk om ook de bankvergunningen in de gaten te houden: de spaargarantie geldt per bankvergunning en sommige banken werken samen onder één vergunning.

Liever niet

Natuurlijk heeft u het depositogarantiestelsel liever niet nodig. Het is niet fijn als de bank waaraan u uw spaargeld heeft toevertrouwd failliet gaat. Als u vervolgens een tijdje moet wachten voordat u uw geld terug heeft, ook al gaat dat tegenwoordig behoorlijk snel. Bovendien wordt er geen rente vergoed over de periode tussen de melding van het faillissement en het uitbetalen van het gegarandeerde spaargeld.

Natuurlijk heeft u het depositogarantiestelsel liever niet nodig. Het is niet fijn als de bank waaraan u uw spaargeld heeft toevertrouwd failliet gaat.

Ratings voor inschatten risico

Het is prettig om te weten hoe veilig een bank is. Er zijn speciale bureaus die dat beoordelen. Deze kredietwaardigheidsbeoordelaars geven de banken een ‘rating’. Dit is een code die aangeeft hoe groot het risico is dat de bank niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Bekende beoordelaars zijn Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch. De ratings worden regelmatig herzien, afhankelijk van de ontwikkelingen bij een bank en in de economie.

Moody’s werkt met ratings die bestaan uit letters, soms met een toegevoegd cijfer. De beste rating is Aaa, de slechtste is C. Een Aa1 is een betere rating dan een Aa2.

Veilige spaarbanken in Nederland

De spaarbanken in Nederland variëren nogal in hun rating. De grootbanken met Nederland als thuisbasis doen het van oudsher - net als Nederland als land - erg goed in de ratings, met Rabobank als koploper. Wel heeft de kredietcrisis invloed gehad op de ratings.

De spaarbanken met hun roots in het buitenland, zoals de Turkse en Russische banken, doen het minder in de ratings. Bij deze banken is een hoger kredietrisico aan de orde.

Verband tussen rating en spaarrente

De Nederlandse grootbanken Rabobank, ABN Amro en ING Bank hebben dus de sterkste ratings. Ze bieden echter spaarrentes die ruim onder de hoogst mogelijke spaarrente liggen. Dat is gemakkelijk na te gaan met een vergelijking van de hoogste spaarrente. De vraag is dan wat het belangrijkst is: de hoogte van de spaarrente of de rating. Helemaal in de wetenschap dat het spaargeld gegarandeerd is.

Wat zegt de rating over het risico op een faillissement?

De vraag is bovendien hoeveel deze ratings in de praktijk zeggen. Denk even aan Icesave en Fortis die in de problemen kwamen... beide hadden ze een goede rating, ook vlak voordat ze (bijna) omvielen.

Ratings buitenlandse banken

Door de opkomst van sparen in het buitenland heeft de Nederlandse spaarder toegang tot allerlei banken in verschillende EU-landen. Deze banken zijn voor ons veelal onbekend, dus hoe veilig is het om daar geld te neer te zetten? Een zoektocht naar de ratings van die buitenlandse banken levert niet altijd resultaat op: niet elke bank heeft een kredietbeoordeling gekregen. En zelf aan de slag gaan om het risico van een bank te beoordelen is voor de meeste spaarders niet te doen.

Betrouwbaarheid depositogarantiestelsel

Bij een eventueel bankfaillissement kunt u een beroep doen op het depositogarantiestelsel van het betreffende land. Dat maakt de betrouwbaarheid van die garantie misschien wel belangrijker dan de rating van de bank. Nu krijgen garantiestelsels geen rating, al publiceren ze wel allerlei cijfers. Die zijn echter lastig te beoordelen zonder een uitgebreide studie te doen naar de financiële sector van dat land.

Kredietbeoordeling buitenlandse overheid

Eenvoudiger is een blik op de kredietbeoordeling van de overheid: elk land heeft een credit rating die aangeeft hoe groot de kans is dat het land niet aan de financiële verplichtingen kan voldoen. Er vanuit gaande dat de overheid zal inspringen bij een eventueel tekort in het depositogarantiestelsel is dat een interessant gegeven. Bij onze uitgebreide informatie over Sparen in het buitenland vindt u een lijst met de meest actuele kredietbeoordelingen van de spaarlanden die u in onze vergelijkingen tegenkomt.

Meer over veilig sparen

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.