Soms zijn er banken actief in Nederland, waarop vanuit ons land geen enkele controle uitgeoefend wordt. Die bank hebben geen bijkantoor in Nederland, maar Nederlandse consumenten kunnen er wel hun spaargeld stallen. Ze bieden als internetbank spaarproducten, vaak termijndeposito’s, aan in ons land. 

Geen bijkantoor en geen bankvergunning

Omdat ze geen bijkantoor in Nederland hebben en geen Nederlandse bankvergunning, oefent De Nederlandsche Bank (DNB) op geen enkele manier toezicht uit op deze banken. Dat is belangrijk om te weten wanneer u besluit uw spaargeld bij een dergelijke bank te stallen.

Ga bij het overwegen van een buitenlandse bank voor uw spaargeld altijd goed na hoe het zit met bankvergunning, toezicht en spaargarantie!

Sparen bij bank uit Estland

Neem bijvoorbeeld Estland. Daar is op zich eenzelfde spaargarantie van toepassing als binnen het Nederlandse depositogarantiestelsel. Estland hoort immers bij de Europese Unie en de spaargarantie is sinds 2012 voor alle landen van de EU gelijk.

Depositogarantiestelsel: dekking en toezicht

Het garantiestelsel van Estland - het Tagatis Fond - heeft net als dat van Nederland een maximale dekking van € 100.000 per rekeninghouder. Het toezicht wordt uitgeoefend door de financiële toezichthouder van Estland: de Finantsinspektsioon. 

Claimen in Estland

Gaat een bank uit Estland failliet? Dan moeten de spaarders hun geld claimen bij de uitvoerder van het garantiestelsel aldaar. In Estland dus. Het is belangrijk dat u zich hiervan goed bewust bent voordat u kiest voor een bank uit Estland.

Meer over sparen bij een buitenlandse bank

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.