In de vergelijkingen van spaarrekeningen en deposito's kunt u Italiaanse banken tegenkomen. Als de rente daar hoger is dan u in Nederland kunt krijgen denkt u er misschien serieus over na om uw spaargeld naar Italië te brengen. Dat is een stuk gemakkelijker geworden met de komst van internationale spaarplatforms. Alleen... hoe zit het met de spaargarantie in Italië? Valt uw geld daar wel onder een depositogarantiestelsel?

Meer over sparen in Italië

Spaargarantie in Italië

Net als Nederland is Italië lid van de Europese Unie (EU). Voor alle EU-landen geldt dat ze verplicht zijn om een garantie voor spaargeld af te geven van € 100.000 per persoon, per bank. Ook Italië heeft die verplichting - dus de dekking van het depositogarantiestelsel is daar gelijk aan die voor ons eigen land. De vraag is alleen wel: zal Italië in goed in staat zijn om de garantie goed na te leven als de bank failliet gaat?

Zal Italië in staat zijn om de dekking van het depositogarantiestelsel na te leven als er banken failliet gaan?

Claimen onder het Italiaanse depositogarantiestelsel

Stel - het komt zover. U heeft geld staan bij een bank in Italië en die bank gaat failliet. Dan moet u uw geld gaan claimen in Italië. Ook al kan dat dan per post of digitaal... de taal alleen al kan problemen geven. Spaart u via een internationaal spaarplatform, dan wordt die zorg u vaak uit handen genomen. Ga goed na wat zij voor u gaan doen in zo'n situatie!

Meer over sparen in het buitenland

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.