Wat gaan de spaarrentes doen? Die vraag leeft bij veel spaarders. Op deze pagina proberen wij elke maand antwoord te geven op die vraag met een onderbouwde voorspelling. Onderstaande - meest recente - spaarrente verwachting is gepubliceerd op 3 april 2024. 

Bekijk de actuele spaarrentes

Spaarrente verwachting april 2024

Op basis van de ontwikkelingen zoals verder op deze pagina beschreven, hebben wij de volgende voorspellingen voor de spaarrente:

 • Korte termijn spaarrenteverwachting (april 2024) voor de vrij opneembare, variabele spaarrente:
  • Wij verwachten dat de (gemiddelde) variabele spaarrentes in april 2024 ruwweg constant zullen blijven.
 • Lange termijn spaarrenteverwachting (komende 12 maanden) voor de variabele spaarrente:
  • Wij verwachten dat de (gemiddelde) variabele spaarrentes tussen nu en april 2025 licht zullen dalen.
 • Korte termijn deposito rente verwachting (april 2024):
  • Wij verwachten dat de kortlopende deposito’s in de komende maand (gemiddeld) een lichte daling zullen laten zien. Voor de deposito’s met een langere looptijd (meer dan 1 jaar) verwachten we (gemiddeld) ook een lichte daling.
 • Lange termijn deposito rente verwachting (komende 12 maanden):
  • Wij verwachten dat zowel de kortlopende als de langlopende deposito’s (gemiddeld) in het komende jaar een daling zullen laten zien.

Onderbouwing van onze rente verwachting / voorspelling

Allereerst willen wij hierbij benadrukken dat het voorspellen van de rente verschrikkelijk moeilijk is. Er zijn zo veel factoren van belang, dat onze voorspellingen (helaas) lang niet altijd uit komen. Toch vinden wij het leuk en interessant om iedere maand een poging te wagen. Zie onze voorspellingen daarom zeker niet als advies maar als een poging om in de toekomst te kijken.

We beschrijven hieronder allereerst de factoren die van groot belang zijn op de ontwikkeling van de spaarrente. We beschrijven daarbij wat er de laatste tijd gebeurd is en geven een voorspelling voor de komende tijd. De ontwikkeling met betrekking tot de volgende factoren leiden tot de voorspelling bovenaan deze pagina:

 1. Inflatie
 2. Rente ECB
 3. Ontwikkeling van de marktrentes
 4. Concurrentie tussen banken

1. Inflatie

Bij de inflatie kijken we naar Nederland en Europa. 

 • De Nederlandse inflatie over maart 2024 kwam – volgens een eerste schatting – uit op 3,1%.
 • De Europese inflatie over maart 2024 kwam – ook volgens een eerste schatting – uit op 2,4%.
 • De Nederlandse inflatie was licht hoger dan verwacht. De Europese inflatie was iets lager dan wat vooraf verwacht werd.
 • Wij verwachten dat de inflatiecijfers in zowel Nederland als Europa in de komende tijd gelijk zullen blijven / licht zullen dalen. 

Bron: Global-rates.com

2. Rente ECB

De rente die de ECB doorberekent aan banken is een zeer belangrijke maatstaf voor de spaarrentes die spaarbanken vergoeden aan hun klanten. 

 • Sinds juli 2022 heeft de ECB (Europese Centrale Bank) de rente snel verhoogd, in de strijd tegen de hoge inflatie.
 • De verwachting is dat die verhogingen voorbij zijn en dat de ECB de rente in de loop van 2024 zal gaan verlagen.
 • Het moment waarop de ECB de rente voor het eerst gaat verlagen zal sterk afhangen van de ontwikkeling van de inflatiecijfers in de komende maanden.
 • Wij verwachten dat de ECB rond juni/juli 2024 de rente voor het eerst zal verlagen

Bron: ECB

3. Ontwikkeling van de marktrentes

Voor de ontwikkeling van de marktrentes kijken we naar de kapitaalmarktrente (Nederlandse 10-jaars staatslening) en de Euribor rentes. Vaak zien we dat de spaarrentes zich in dezelfde richting ontwikkelen als de marktrentes, maar dan wel met een vertraging van een aantal maanden.

 • In de afgelopen 5 maanden zijn zowel de kapitaalmarktrente als de 12-maands Euribor rente per saldo redelijk fors gedaald. De laatste 2 maanden lijkt deze daling voorbij te zijn. We zien zelfs weer een kleine stijging.
 • De kortlopende Euribor rente (1-weeks Euribor) is in 6 maanden tijd nauwelijks van de plaats gekomen.
 • Omdat de spaarrentes meestal wat vertraagd reageren, is het niet zo vreemd dat we bij de wat langer lopende deposito’s de rentes nog wat zien dalen. Het is ook niet zo vreemd dat - gemiddeld gesproken - de variabele spaarrentes nog redelijk stabiel blijven.
 • Wij verwachten dat de marktrentes in de komende maand ongeveer gelijk zullen blijven.

Ontwikkeling kapitaalmarktrente en Euribor rente

Bron: Global-rates.com

4. Concurrentie tussen banken

 • In de top van de rentelijstjes is de concurrentie momenteel groot.
  We zien dat met name buitenlandse banken de rentes vaak wijzigen om te zorgen dat ze bovenaan de rentevergelijkingen staan. Dit geldt wel voornamelijk voor de spaarrekeningen (variabele spaarrente). Bij de deposito's zien we dat ook de buitenlandse banken momenteel sneller verlagingen doorvoeren dan voorheen. Er wordt momenteel waarschijnlijk veel geld op deposito's gestort waardoor banken die bovenaan de spaarlijstjes staan in korte tijd behoorlijk wat geld kunnen aanboren. Soms zien we dat de instroom zo groot is, dan banken snel een verlaging doorvoeren of bijv. de minimale storting verhogen om de instroom te beperken. 
 • Het grootste gedeelte van het spaargeld van Nederlandse huishoudens staat echter nog steeds bij de Nederlandse grootbanken (ING, Rabobank, ABN AMRO en Volksbank (moeder van SNS, ASN Bank en RegioBank).
  Deze grootbanken concurreren helaas nauwelijks met elkaar. Ze bieden veel te lage spaarrentes en komen daarmee weg omdat het overgrote deel van de Nederlanders toch niet overstapt naar een andere bank met een hogere spaarrente.
 • We zien daarnaast dat verschillende banken met vaak tijdelijke actierentes komen. Let er wel op dat die acties niet altijd voor alle spaarders gelden. Soms geldt de hogere spaarrente alleen voor nieuwe spaarders. Of voor extra stortingen.
 • Wij verwachten dat bovenstaande ontwikkeling in de komende maanden doorzet. Dat wil zeggen:
  • forse concurrentie tussen buitenlandse banken,
  • waarbij we zeker nog nieuwe banken zullen zien verschijnen op de Nederlandse spaarmarkt,
  • terwijl de Nederlandse grootbanken de rentes zoveel mogelijk ongemoeid zullen laten.

Er zijn uiteraard nog meer factoren van belang - denk aan internationale ontwikkelingen zoals (handels)oorlogen, financiële crises en geopolitieke spanningen en bijv. de ontwikkeling van de overheidsschulden. Toch geven bovenstaande factoren in onze ogen een prima basis om tot een voorspelling over de rente in de toekomst te komen.

Deze voorspelling / renteverwachting is gemaakt door Roland Bieleveldt op 3 april 2024

Toelichting op deze analyse

Wij krijgen veel vragen en reacties van bezoekers van VanSpaarbankVeranderen.nl. Daarbij zitten vaak vragen als: 

 • Wat gaan de spaarrentes doen?
 • Wanneer gaan de spaarrentes stijgen?
 • Wanneer gaan de spaarrentes dalen?
 • Waarom verhoogt mijn bank de spaarrentes niet?

Die vragen zijn voor ons een goede reden om elke maand een voorspelling te geven over de spaarrente ontwikkeling. Zoals je bij de verwachtingen ziet kijken we bij het samenstellen van onze spaarrente verwachting naar 4 onderwerpen:

 1. Inflatie
 2. Rente ECB
 3. Ontwikkeling van de marktrentes
 4. Concurrentie tussen banken

Waarom zijn deze onderwerpen van belang voor de spaarrente? Wat bedoelen we er eigenlijk mee? Dat leggen we graag verder uit!

Inflatie & spaarrente

Wat is inflatie ook alweer? Het inflatiecijfer staat voor de ontwikkeling van het niveau van de consumentenprijzen. Het geeft aan hoe de prijzen van een bepaald pakket aan uitgaven zich ontwikkeld hebben, gemeten in vergelijking met de prijzen van een jaar eerder. Inflatie betekent in feite dat jouw euro's minder waard worden: je kunt van dezelfde hoeveelheid euro's minder kopen dan voorheen.

Geld dat op een spaarrekening staat wordt door de inflatie dus eigenlijk steeds een beetje minder waard. De economische theorie zegt dat de spaarrente die de bank betaalt hoger hoort te zijn dan de inflatie. Als dat niet zo is levert de spaarder in feite waarde in door zijn geld niet nu uit te geven, maar te reserveren voor later. 

In de praktijk weten we inmiddels dat het lang niet altijd zo is dat de spaarrente hoger is dan de inflatie. Was het maar waar! Toch geven de inflatiecijfers over een langere periode bekeken wel een beeld van de rente die een spaarder zou mogen verwachten.

ECB rente & de spaarrente

Banken verdienen aan spaargeld dat hen is toevertrouwd door het weg te zetten tegen een hoger rendement. Dat is wat banken doen: geld aantrekken en uitzetten. Het wegzetten van geld in bijvoorbeeld leningen of hypotheken levert altijd een vorm van risico op voor de bank. Soms wordt een lening immers niet terugbetaald. Daarom is de rente op leningen en hypotheken hoger dan de spaarrente. Het verschil in de ontvangen en betaalde rentepercentages is de rentemarge van de bank. 

Nu kunnen banken overtollig geld risicoloos onderbrengen in een depositofaciliteit bij de Europese Centrale Bank (ECB). Ze krijgen dan van de ECB rente over het geld dat op die depositofaciliteit is gestald. Het rentetarief voor die 'deposit facility' geeft dan ook een aardige indicatie van wat de spaarrente zou mogen zijn. De bank loopt immers geen risico over deze manier van geld wegzetten.

Marktrentes & de spaarrente

Met marktrentes bedoelen we verschillende tarieven die bepaald worden door vraag en aanbod op de financiële markten. Er zijn verschillende marktrentes waar wij naar kijken:

 • Kapitaalmarktrente
  De kapitaalmarkt - dat is de financiële markt waar het gaat om geld voor de lange termijn. We kijken voor de kapitaalmarktrente altijd naar de Nederlandse 10-jaars staatslening. Daarbij draait het om het effectieve rendement op de 10-jaars staatsobligatie: de rente plus het koersrendement. Hier leggen we daar meer over uit: Kapitaalmarktrente, wat is dat eigenlijk?

  Duidelijk is dat het bij de kapitaalmarktrente om de lange termijn gaat. Dat zorgt ervoor dat dit tarief meer gebruikt wordt voor voorspellingen over de hypotheekrente dan over de spaarrente. Toch is het ook voor de echt lange termijn deposito's een relevante indicator.

 • Geldmarktrente
  Op de geldmarkten gaat het om geld voor veel kortere termijnen dan op de kapitaalmarkt. Wij kijken voor de geldmarktrente naar de Euribor-tarieven. Wat is Euribor? De term is een afkorting voor EUropean InterBank Offered Rates. Het is het gemiddelde rente tarief waartegen een selectie van banken elkaar kortlopende leningen in euro's verstrekt.

  Er zijn diverse Euribor-tarieven met verschillende looptijden, van 1 week tot 12 maanden. Wij kijken naar de twee uitersten.
  • Korte Euribor: de 1-weeks Euribor
   De ontwikkeling van dit tarief geeft een idee over de richting van de spaarrente op vrij opvraagbare spaarrekeningen.
  • Langere Euribor: de 12-maands Euribor
   De 12-maands Euribor geeft een indicatie van de richting waarin de rente voor een 1-jarig deposito zich zal ontwikkelen.

Concurrentie tussen banken & de spaarrente

De rentes die een bank in rekening brengt (hypotheekrente en leenrente) en vergoedt (spaarrente en depositorente) zijn altijd een keuze van de bank zelf. Het rentebeleid is een belangrijk onderdeel van het totale bankbeleid. Dat beleid is niet openbaar, we kunnen er alleen maar naar gissen aan de hand van de rentes die gepubliceerd worden. De keuzes die een bank maakt bij het bepalen van de rentetarieven worden bijvoorbeeld beïnvloed door:

 • marktrentes (zie boven)
 • rentemarge & risico's (zie boven)
 • concurrentie overwegingen

Voor de ene bank zijn de concurrentie overwegingen belangrijker dan de andere.

Onbekende banken
Een onbekende bank die graag spaargeld wil aantrekken zal iets opvallends moeten doen om dat te realiseren. De meest opvallende stap die ze kunnen zetten is het aanbieden van de hoogste spaarrente. Daarmee komt de bank dan bovenaan in de vergelijking van spaarrekeningen of deposito's, dé manier om op te vallen bij spaarders. 

Banken in het buitenland
In de loop der jaren zijn er in de vergelijkingen van spaarrekeningen en deposito's steeds meer banken in andere Europese landen verschenen. Deze banken in het buitenland moeten een serieuze spaarrente bieden, anders zullen weinig Nederlandse spaarders spaargeld bij hen onderbrengen.

Buitenlandse spaargarantie
Het geld gaat immers naar het buitenland, dat levert vaak al enige onzekerheid op - ook al zijn het allemaal banken in lidstaten van de Europese Unie (EU) die daarmee onder een depositogarantiestelsel vallen met dezelfde dekking als de Nederlandse spaargarantie. Dus moet de rente wel heel aantrekkelijk zijn.

Nederlandse grootbanken
De Nederlandse grootbanken (ABN Amro, ING, Rabobank en Volksbank (moeder van SNS, ASN Bank en RegioBank) doen hier niet aan mee. Zij hebben een enorm klantenbestand van mensen die er een betaalrekening aanhouden en vaak ook een spaarrekening. Geld dat ze apart willen zetten boeken ze eenvoudig over van hun betaal- naar hun spaarrekening bij diezelfde grootbank. Vervolgens kijken ze er vaak niet meer naar om, het geld blijft staan waar het staat. Het is voor de grootbanken dus gemakkelijk om een grote rentemarge te realiseren op dat spaargeld: de meeste klanten halen het er toch niet weg.

Kleinere Nederlandse banken
Dan zijn er nog de kleinere banken in Nederland. Die geven vaak niet de allerhoogste spaarrentes, maar een ruim hogere rente dan de Nederlandse grootbanken. Daarmee hopen ze spaarders aan te trekken die graag met Nederlandse garantie willen sparen, maar geen genoegen nemen met de lage spaarrente van hun huisbank.

Hoogste spaarrentes met Nederlandse garantie

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.