Sparen in het buitenland kan een hogere rente opleveren. Omdat het openen van een spaarrekening of deposito bij een bank in een ander land lastig kan zijn qua communicatie, zijn er internationale spaarplatforms in het leven geroepen. Zo'n platform is niets anders dan een partij die tussen een bank in het buitenland en u in staat. Om het voor u makkelijker te maken om uw geld op een spaarrekening in het buitenland te plaatsen. Bij sommige banken in andere landen zijn de rentes veel hoger dan in Nederland, daar kunt u via zo'n platform eenvoudig gebruik van maken.

Risico's van internationaal sparen

Maar... is sparen in het buitenland niet vol risico? Is het dus wel verstandig om met zo'n platform voor internationaal sparen in zee te gaan? Of het verstandig is kunt u alleen maar zelf beoordelen. Het is zoals altijd een afweging tussen risico en rendement: een rente die veel hoger is dan in Nederland is aantrekkelijk, maar u moet dan wel erg kritisch kijken naar de mogelijke risico's. Een aantal aandachtspunten hierbij:

  • Sparen via internationale platforms kan alleen bij banken in EU-landen. Deze landen hebben allemaal een depositogarantiestelsel met een dekking van € 100.000 per persoon, per bank (net als het Nederlandse depositogarantiestelsel). Check zeker ook ons overzicht van buitenlandse depositogarantiestelsels.
  • De uitbetaling van het depositogarantiestelsel is in de meeste landen in Euro's, maar er zijn landen waar niet met de Euro betaald wordt en ook voor de spaargarantie geldt dat deze in lokale valuta wordt uitbetaald. Dan loopt u dus een valutarisico als de bank failliet gaat. Dit geldt bijvoorbeeld in Groot Brittanië en in Tsjechië.
  • Veel landen zijn economisch minder sterk dan Nederland. Neem in uw afweging de vraag mee of de overheid van dat land in staat is om de gegarandeerde spaarbedragen daadwerkelijk uit te betalen. Twijfelt u daaraan? Dan is het misschien beter om daar uw spaargeld niet neer te zetten.

Belastingaspecten

Wel zo makkelijk. Het platform helpt u ook met belastingzaken: in sommige landen moet de bank bronbelasting inhouden op uw rente, terwijl wij in Nederland belasting betalen over ons totale vermogen. Die belasting in het buitenland hoeft u daarom niet te betalen - alleen moet dan wel ingeregeld worden dat er geen bronbelasting ingehouden wordt. Daar helpt zo'n spaarplatform dus bij. 

De belastingaspecten van sparen in een ander land zijn belangrijk om u in te verdiepen - anders kan het uiteindelijke rendement flink tegenvallen!

Claimen bij failliete bank

Stel - de bank in het buitenland waar uw geld staat gaat failliet. Dan kunt u een beroep doen op het depositogarantiestelsel van dat land. Als u dat zelf doet krijgt u misschien last van taalbarrières. Daarom kunt u (het hoeft niet) het spaarplatform dan een volmacht verlenen om de claim voor u te verzorgen.

Denk heel kritisch na over de risico's van sparen in het buitenland en neem een weloverwogen beslissing!

Kritisch kijken, bewust beslissen

Ondanks de mogelijke risico's nemen wij als VanSpaarbankVeranderen.nl de mogelijkheden om te sparen via internationale spaarplatforms wel op in onze vergelijkingen. We willen u de informatie over die mogelijkheden niet onthouden: graag laten we zien wat er kan en wat de mogelijke risico's zijn. Dan is het vervolgens aan u om te beslissen wat u daarmee doet.

Platforms voor sparen in het buitenland

Bij VanSpaarbankVeranderen.nl hebben we op dit moment het aanbod van de volgende platforms voor sparen in het buitenland verwerkt in onze vergelijkingen:

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.