De naam banksparen is wat verraderlijk. Het klinkt alsof het gaat om gewoon 'sparen bij een bank', zoals u met uw spaarrekening al doet. De werkelijke betekenis is iets anders. Het gaat om geblokkeerd sparen bij een bank voor specifieke doelen, met fiscaal voordeel. VanSpaarbankVeranderen.nl legt u er graag het nodige over uit.

Banksparen: tegenhanger voor verzekeringen

Vroeger was fiscaal voordelig kapitaal opbouwen voor het aflossen van een hypotheek of het aanvullen van het pensioen alleen mogelijk in een verzekering. Daar kwam per 2008 verandering in: het banksparen werd ingevoerd. Vanaf dat moment gold het fiscale voordeel niet meer alleen voor verzekeringen, maar ook voor spaarrekeningen en beleggingsrekeningen.  

In 2013 veranderden de regels voor de hypotheekrenteaftrek. Sindsdien kan men voor een hypotheek geen nieuwe fiscaal gunstige kapitaalopbouw meer afsluiten. Wie zo'n regeling al had kan deze wel voortzetten of overzetten naar een andere vorm. Het kapitaal dat opgebouwd is in een spaarverzekering kan bijvoorbeeld overgeheveld worden naar een bankspaarrekening.

Nieuw banksparen voor hypotheek kan niet meer

Bij een nieuwe hypotheek is de keuze voor banksparen, om dan met het opgebouwde kapitaal later af te lossen, niet meer mogelijk. Tenzij u die regeling al gebruikte vóór 2013.

 Geblokkeerde bankspaarrekening

Geld dat op een bankspaarrekening staat kunt u niet zomaar even opnemen. Het geld is geblokkeerd: het mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het is weggezet. Dat is logisch gezien het fiscale voordeel dat ervoor gegeven wordt. Als u niet aan de bijbehorende eisen voldoet zal het belastingvoordeel teruggedraaid worden, en moet u soms zelfs een boete betalen.

Niet tussentijds opneembaar!

Sparen op een bankspaarrekening is echt bedoeld voor de lange termijn. Omdat u fiscaal voordeel krijgt mag u niet tussentijds opnemen.

Spaardoelen voor fiscaal voordelig banksparen

Er zijn verschillende doelen waarvoor u kunt banksparen met fiscaal voordeel: 

  • Aflossen hypotheek (alleen voor hypotheken van vóór 2013)
  • Pensioen en lijfrente
  • Gouden handdruk
  • Uitvaart

Meer informatie over banksparen

VanSpaarbankVeranderen.nl gaat niet over banksparen. Wij vergelijken spaarproducten zonder fiscale voorwaarden en vertellen u alles wat daarmee te maken heeft. Wilt u meer weten over banksparen? Op de website Banksparen.nl vindt u alles over banksparen. Ook kunt u daar de rentes voor banksparen bij de verschillende banken heel gemakkelijk met elkaar vergelijken.

Meer over sparen en banksparen

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.