Vraag:

Stel: ik heb een deposito bij een bank die failliet gaat. Wat krijg ik dan uitgekeerd vanuit het depositogarantiestelsel? Alleen het bedrag of ook de opgebouwde rente?

Antwoord:


Dat is een goede vraag! Het zou vervelend zijn als er een groot bedrag op een rekening staat en de bank vlak voor de datum van het uitbetalen van de rente omvalt. Dan zou u zomaar een vol jaar rente mislopen.

Verklaren van betalingsonmacht van de bank

Gelukkig is dat niet het geval. De rente die is opgebouwd over uw saldo tot het moment van 'verklaren van betalingsonmacht van de bank', die valt onder de dekking van het depositogarantiestelsel. Daarbij geldt natuurlijk nog wel het totale maximum van € 100.000 per persoon, per bank.

Geen rente vanaf verklaring tot uitbetaling

Nu krijgt u uw geld niet direct na het verklaren van onmacht terug. Daar moet u nog wel even op wachten. De periode tot uitbetaling, daarover krijgt u géén rente vergoed.

Meer over de spaargarantie

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.