Soms worden er in Nederland achtergestelde deposito's aangeboden door banken. Die lijken aantrekkelijk vanwege de hogere rente. Toch is het oppassen met een achtergesteld deposito - VanSpaarbankVeranderen.nl legt uit waarom.

Achtergesteld deposito - wat is dat?

Een achtergesteld deposito is in beginsel hetzelfde als een gewoon spaardeposito. U maakt met de bank een afspraak om uw geld vast te zetten voor een bepaalde periode tegen een vaste rente. Sterker nog - de rente is ruim hoger dan bij een gewoon deposito. Toch is er een belangrijk verschil: de zekerheid die u heeft dat u het geld ook terugkrijgt.

Zekerheid

Als alles goed gaat met de bank is er niets aan de hand. U krijgt netjes uw rente en aan het eind van de looptijd komt het vastgezette bedrag terug op uw rekening. Gewoon zoals het met ieder deposito werkt. Het risico zit in de kans dat de bank failliet gaat tijdens de looptijd van uw achtergestelde deposito. 

Bank failliet

De term 'achtergesteld' in het achtergesteld deposito betekent precies wat er staat: als u zo'n deposito heeft wordt u achtergesteld bij anderen. Bij een bankfaillissement zijn er talloze partijen die geld moeten (terug)krijgen van die bank. Als houder van een achtergesteld deposito staat u bijna achteraan die rij. Alleen de aandeelhouders komen nog na u, alle andere schuldeisers krijgen eerder hun geld (terug) dan u.

Pas op met achtergestelde deposito's!

Met een achtergesteld deposito staat u bijna achteraan de rij bij een faillissement. Alle andere schuldeisers krijgen eerder hun geld dan u.

Geen spaargarantie

Misschien denkt u: maakt niet uit, we hebben toch de depositogarantieregeling? Helaas, deze garantieregeling geldt niet voor achtergestelde deposito's. U neemt dus met een achtergesteld deposito een serieus risico dat u uw geld niet terugkrijgt als het misgaat met de bank.

Spaargarantie? Niet voor achtergesteld deposito!

Denkt u: ach, m'n spaargeld is toch gegarandeerd door het depositogarantiestelsel... dat geldt NIET voor achtergestelde deposito's.

Informatie over achtergesteld deposito

U hoeft niet bang te zijn dat u per ongeluk een achtergesteld deposito opent. Gelukkig zijn er in Nederland strenge regels voor de informatie die banken u moeten geven. Eén van die regels is dat de bank u duidelijk moet melden dat het depositogarantiestelsel niet geldt voor een achtergesteld deposito. Het is dus wel belangrijk dat u altijd de productinformatie leest voordat u een spaardeposito afsluit. 

Meer weten?

 

 

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.