Veel Nederlandse spaarders zijn op zoek naar een hogere rente voor hun spaargeld. Een optie die steeds vaker wordt overwogen, is sparen in het buitenland. Een populaire bestemming voor Nederlandse spaarders is Frankrijk.

Bekijk de hoogste spaarrentes in Nederland

Sparen in Frankrijk, waar moet je op letten?

Met een spaarrekening of deposito bij een bank in Frankrijk kunt u misschien een hogere rente krijgen dan in Nederland. De keuze voor sparen in het buitenland is het echter ook belangrijk om naar enkele andere aspecten te kijken, zoals de veiligheid voor uw spaargeld en fiscale details.

Hoogste spaarrente in Frankrijk

De hoogste spaarrente in Frankrijk die een ingezetene van Nederland kan krijgen is op dit moment 3,31%. Deze rente wordt vergoed op een spaarrekening bij Distingo Bank (via Raisin).


Spaarrekeningen in Frankrijk die momenteel beschikbaar zijn voor Nederlandse spaarders zijn:

Rente
Distingo Bank (via Raisin)

Spaarrekening

3,31%Aanvragen
Renault Bank (via Raisin)

Spaarrekening

2,93%Aanvragen

alle spaarrekeningen die u kunt openen

Hoogste depositorente in Frankrijk

Bij welke Franse bank u de hoogste depositorente krijgt kan verschillen per looptijd. Op dit moment kunt u vanuit Nederland een 1-jaars deposito openen bij:

Rente
Orange Bank (via Raisin)

Deposito Sparen

4,00%Aanvragen
Younited (via Raisin)

Deposito Sparen

3,70%Aanvragen

alle deposito rekeningen om uit te kiezen 

Sparen bij een Franse bank als inwoner van Nederland

Meestal moet je in een land wonen om er een spaarrekening of deposito te openen. Ook Franse banken hanteren die regel: je moet er fiscaal geregistreerd staan of een woonadres hebben om er te kunnen sparen. 

Kan ik als Nederlander wel een rekening openen in Frankrijk?

Gelukkig zijn er ook Franse banken die over de grens kijken en graag Nederlandse klanten willen aantrekken. Dat kunnen ze doen via een eigen website en klantenservice, of via een internationaal spaarplatform. Of er op dit moment banken in Frankrijk zijn waar u met uw spaargeld terecht kunt ziet u in de overzichten hierboven.

Is sparen in Frankrijk veilig?

Wat is veilig sparen? Voor de meeste mensen betekent het dat u niet het risico loopt dat uw spaargeld verdwijnt. Het is niet voor niets dat u voor sparen kiest, en niet voor beleggen.

Dat verdwijnen van spaargeld zou kunnen gebeuren als de bank waar u spaart failliet gaat. In het algemeen geldt immers dat een faillissement ervoor zorgt dat niet alle schuldeisers hun geld krijgen. Als spaarder heeft u een vordering op uw bank en bent u dus in feite schuldeiser.

Om de veiligheid van uw spaargeld te waarborgen heeft de Europese Unie (EU) haar lidstaten verplicht een depositogarantiestelsel op te tuigen. Dat stelsel zorgt ervoor dat u uw geld terugkrijgt als de bank waar u spaart onverhoopt failliet zou gaan. Frankrijk is lid van de EU en heeft dus zo'n garantiestelsel.

Franse spaargarantie

Het depositogarantiestelsel van Frankrijk heet het Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution - afgekort FDGR. De dekking van deze spaargarantie is net als in Nederland een bedrag van € 100.000 per persoon, per bank. Het fonds compenseert bij een bankfaillissement alle spaarders van die bank, ook degene die in Nederland wonen.

Kredietbeoordeling voor Frankrijk

Het beoordelen van de financiële situatie van een bank - oftewel de kans op problemen - is bijzonder lastig. Gelukkig zijn er speciale kredietbeoordelingsbureaus die zich daarover buigen. In het kader van de betrouwbaarheid van een depositogarantiestelsel is de credit rating van het land relevant.

De credit rating die Standard & Poor's (S&P) heeft afgegeven voor Frankrijk staat op AA (laatste controle: november 2023). Dat is de op één na hoogste kredietbeoordeling die aangeeft dat er een sterk vertrouwen is dat Frankrijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Ter vergelijking: de rating van Nederland is AAA (de hoogst mogelijke). 

Heffen Franse banken bronbelasting?

In sommige landen krijgen spaarders te maken met bronbelasting. Dan moet de bank bij het uitbetalen van rente een percentage aan belasting inhouden en afdragen aan de fiscus. Dit is in Frankrijk niet aan de orde: Franse banken hoeven géén bronbelasting in te houden over de rente die uitbetaald wordt aan spaarders.

De Franse belastingdienst kijkt dus niet naar uw spaargeld en de spaarrente die u krijgt in Frankrijk. U heeft alleen te maken met de Nederlandse inkomstenbelasting in box 3. In die belastingbox betaalt u belasting over uw vermogen als u in totaal (in Nederland en buitenland samen) meer heeft dan de vrijstelling. 

LET OP: er zijn soms constructies met banken waarbij het spaargeld voor de belasting in een ander land valt dan voor het depositogarantiestelsel. Dit speelt bij de Franse Orange Bank - sparen via Raisin loopt daar via het bijkantoor in Spanje. Daardoor is er bij deze bank wel Spaanse bronbelasting van toepassing, terwijl het geld wel onder de Franse spaargarantie valt.

Ook interessant!

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.