Nederlandse spaarders die op zoek zijn naar de beste spaarrekening hebben tegenwoordig de mogelijkheid om te kiezen uit een scala van banken in het buitenland, waaronder Belgische banken. Dit opent de deur naar sparen in België.

Bekijk de hoogste spaarrentes in Nederland

Is sparen in België de moeite waard?

De vraag of sparen in België de moeite waard is, hangt af van verschillende factoren. Allereerst is de hoogte van de rente van belang. Alleen als deze rente hoger is dan in Nederland, wordt het interessant om spaargeld over te hevelen naar een Belgische spaarrekening. Daarnaast spelen de veiligheid van sparen in België en de fiscale aspecten een cruciale rol.

Hoogste spaarrente in België

Op dit moment biedt CKV Spaarbank (via Raisin) de hoogste spaarrente in België voor Nederlandse spaarders, met een rente van 3,35%.


De volgende spaarrekeningen zijn momenteel beschikbaar bij Belgische banken:

Rente
CKV Spaarbank (via Raisin)

Spaarrekening

3,35%Aanvragen
Argenta

Jongeren spaarrekening

2,25%aanvragen niet mogelijk
Argenta

Internetspaarrekening

2,15%aanvragen niet mogelijk

Alle spaarrekeningen in Nederland vergelijken

Hoogste depositorente in België

De hoogste depositorente in België is afhankelijk van de bank en de looptijd van het deposito. Voor Nederlandse spaarders is het mogelijk om een deposito voor 1 jaar vast te openen bij de volgende Belgische banken:

Rente
Argenta

Termijndeposito

3,00%aanvragen niet mogelijk
CKV Spaarbank (via Raisin)

Deposito

1,50%Aanvragen

Alle deposito's in Nederland vergelijken

Is het mogelijk om vanuit Nederland in België te sparen?

Gewoonlijk eisen banken dat hun klanten een adres in het betreffende land hebben om een rekening te openen. Dit betekent dat Nederlandse spaarders niet zomaar bij elke willekeurige buitenlandse bank een spaarrekening of deposito kunnen openen. 

Buitenlandse banken die zich richten op de Nederlandse spaarder

Gelukkig zijn er buitenlandse banken - ook in België - die zich specifiek richten op spaarders in ons land. Via hun eigen websites of internationale spaarplatforms kan de Nederlandse spaarder toch spaarrekeningen of deposito's openen bij deze banken.

Bijkantoor of nevenvestiging

Soms opent een buitenlandse bank zelfs een 'bijkantoor' in Nederland. Een voorbeeld daarvan is de Belgische bank Argenta. Argenta heeft namelijk wel een 'nevenvestiging' in Nederland: een echte NV - Argenta Spaarbank NV - met Nederlandse medewerkers. Dat geeft een bijzondere situatie waarbij:

  • er beperkt toezicht is van De Nederlandsche Bank (DNB)
  • spaargeld onder de Belgische spaargarantie valt
  • de afwikkeling van een beroep op die spaargarantie wel via DNB loopt

Veiligheid van sparen in België

De veiligheid van uw spaargeld in België draait om de vraag hoe groot het risico is dat u uw spaargeld verliest als de bank in problemen komt.

Hoewel we geen specifieke informatie hebben over het risico op faillissement van individuele Belgische banken, geldt in België - zoals in alle EU-landen - een depositogarantiestelsel dat vergelijkbaar is met dat in Nederland. Dit stelsel treedt in werking als een Belgische bank onverhoopt failliet gaat.

Belgisch depositogarantiestelsel

Het Belgische depositogarantiestelsel (beschermingsregeling) wordt uitgevoerd door het Bijzonder Beschermingsfonds, een onderdeel van de Federale Overheidsdienst Financiën. Het maakt niet uit waar u woont; alle rekeninghouders bij Belgische banken vallen onder deze garantie. 

Beoordeling van België door kredietbeoordelingsbureaus

Om de veiligheid van sparen in België te beoordelen, kunt u kijken naar de kredietbeoordeling die gespecialiseerde bureaus, zoals Standard & Poor's (S&P) en Moody's, toekennen. Zij geven België momenteel bijna de hoogst mogelijke rating, AA. Dit duidt op een grote betrouwbaarheid van de Belgische staat en economie, volgens de kredietbeoordelaars. Ter indicatie: Nederland heeft met AAA (triple A) de maximale rating.

Wordt er bronbelasting geheven in België?

Ja, in België houden de banken in opdracht van de overheid bronbelasting in over de rente die ze uitbetalen. Deze bronbelasting bedraagt standaard 30%.

Vermindering Belgische bronbelasting

Omdat u in Nederland woont krijgt u de mogelijkheid om die bronbelasting door de bank te laten verminderen tot 0%, daarvoor moet u een Attest Roerende Voorheffing niet-inwoners invullen.

Na die vermindering heeft u alleen te maken met belastingheffing in box 3 van de Nederlandse inkomstenbelasting - en dan nog alleen als uw totale vermogen groter is dan de geldende vrijstelling. 

Ook interessant!

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.