6 december 2023

Bij de spaarrentes hebben we het steeds over stijgingen: de rente op spaarrekeningen gaat nog steeds omhoog. Ook bij de korte deposito's - korter dan 1 jaar vast - zien we dat er renteverhogingen doorgevoerd worden - eergisteren nog door Klarna. Voor de langere depositorentes is dat wel anders, en dat is niet vreemd: verschillende marktrentes vliegen omlaag!

Actuele spaarrentes vergelijken

Kapitaalmarkt en geldmarkt

Als we het hebben over marktrentes moeten we twee verschillende markten uit elkaar halen:

  • geldmarkt
  • kapitaalmarkt

Maar kapitaal is toch ook geld? Absoluut - het verschil zit in de termijn waarvoor afspraken over geld worden gemaakt. Op de kapitaalmarkt gaat het om de lange termijn, op de geldmarkt om de korte. Die korte termijn is dan tot en met 1 jaar, 12 maanden. Voor die twee markten hebben we het over twee rentes: de geldmarktrente en de kapitaalmarktrente. 

Kapitaalmarktrente => hypotheekrente

Met de kapitaalmarktrente krijg je pas te maken als het gaat om rentes die langer dan 1 jaar vaststaan. De hypotheekrente beweegt bijvoorbeeld sterk mee met de kapitaalmarktrente. De rente op de kapitaalmarkt is al ruim een maand flink aan het dalen. Het is dan ook geen verrassing dat heel veel banken op dit moment de hypotheekrente verlagen.

Geldmarktrente => spaarrente & depositorente

De geldmarktrente... eigenlijk is er geen sprake van dé geldmarktrente - er zijn een heleboel verschillende tarieven op de geldmarkt. Voor de geldmarktrentes in Europa kijken we meestal naar de Euribor tarieven. Die Euribor, daar zijn er wel vijf van:

  • Euribor 1 week
  • Euribor 1 maand
  • Euribor 3 maanden
  • Euribor 6 maanden
  • Euribor 12 maanden

Die rentes bewegen los van elkaar, en soms zien we grote verschillen in die beweging. Zoals nu! De 12-maands Euribor duikt omlaag - in dezelfde lijn als de kapitaalmarktrente - terwijl de kortere rentes op peil blijven. Het gevolg is dat op dit moment de 12-maands Euribor láger ligt dan de 1-weeks Euribor. Omdat een plaatje meer zegt dan 1.000 woorden:

Wat verwachten we van de depositorentes?

Gezien het verschil in ontwikkeling van de langere en korte Euribor-tarieven kunnen we ook niet één verwachting hebben voor de depositorentes. We maken hier onderscheid tussen:

  • depositorente voor 1 jaar en langer vast
  • korter durende deposito's

Deposito 1 jaar vast & langer

Je ziet aan de zwarte lijn dat de hoogste depositorente voor 1 jaar vast nog niet gedaald is. Toch zie je bij de laatste rentewijzigingen van deposito's dat heel veel banken hun tarief voor die looptijd (en langere ) wel al naar beneden hebben bijgesteld. Gezien de daling van de 12-maands Euribor is dat ook heel logisch, en zou je verwachten dat ook de hoogste rente voor 1-jarige deposito's en die met langere looptijden binnenkort omlaag zal gaan.

Korte durende deposito's - ECB depositorente

En hoe is dat voor de kortere deposito's? Zit daar ook een daling aan te komen? Waarschijnlijk voorlopig niet. De korte Euribor hangt sterk samen met de rente die de Europese Centrale Bank (ECB) vaststelt voor geld dat banken daar stallen. Die ECB-depositorente staat op dit moment op 4,0%. Er is op 14 december weer een monetair beleidsvergadering bij de ECB, maar de algemene verwachting is dat er dan geen rentewijziging wordt doorgevoerd. ABN Amro schrijft hierover:

ECB-president Christine Lagarde heeft duidelijk aangegeven dat zij het eerste half jaar van 2024 wil vasthouden aan de huidige rentetarieven.

Het zou dan ook erg bijzonder zijn als ze daar in december 2023 al op terugkomt. Er vanuit gaande dat de ECB-depositorente voorlopig gelijk blijft kunnen we er redelijk vanuit gaan dat de korte depositorente ook niet serieus van z'n plek komt.

En hoe zit het met de spaarrente?

En de rente op vrij opvraagbare spaarrekeningen? Daar zien we nog steeds ruimte voor een verdere verhoging... de hoogste spaarrente klimt wel duidelijk, maar ligt nog steeds ruim beneden de kortste Euribor-rente. We hebben het al vaker geroepen: dat is geen normale situatie. Normaal gesproken is de rente op vrij opvraagbaar spaargeld hoger dan de 1-weeks Euribor, kijk maar eens naar de afgelopen 5 jaar:

Als je dat ziet zou je toch mogen verwachten dat de rente op spaarrekeningen nog wel wat verder omhoog kan?

Deel via uw social media

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.