25 mei 2022

Tijd voor een update over de spaartaks. Er is nieuws rondom de vraag of alle spaarders een stukje belasting terugkrijgen over eerdere jaren, daar gaan we hier op VanSpaarbankVeranderen.nl natuurlijk graag even op in.

Hoge Raad: belasting over spaargeld niet fair

Waar draait het om? Dat weet je vast nog wel: de uitspraak van de Hoge Raad dat de belasting over spaargeld in de jaren 2017 tot en met 2020 niet op die manier geheven had mogen worden. Er werd belasting berekend over een rendement dat helemaal niet gehaald was, gezien de lage spaarrente.

Uitspraak Hoge Raad over belasting op spaargeld

Compensatie voor spaarders die bezwaar maakten

De spaarders die daartegen bezwaar hebben ingediend krijgen daarvoor een compensatie - die wordt volgens de berichten vóór 1 augustus uitbetaald. Maar hoe zit het met de spaarders die géén bezwaar hebben ingediend? Spaarders die de belasting maar gewoon accepteerden en zich er niet druk over maakten? Spaarders zoals ikzelf, en jij misschien ook wel.

Spaarders die geen bezwaar hebben ingediend...

Het kabinet hield een slag om de arm: liet in het midden of alle spaarders gecompenseerd zouden worden, of alleen degenen die op tijd bezwaar hadden ingediend tegen hun belastingaanslag. Ze vroegen de Hoge Raad om een uitspraak hierover, zodat een besluit niet later teruggefloten zou kunnen worden.

... hoeven géén compensatie te krijgen...

Dit hoogste rechtsorgaan van Nederland heeft hierover eerder dan verwacht uitsluitstel gegeven: de verplichte compensatie geldt alleen voor de belastingplichtigen die op tijd geprotesteerd hebben. Voor minder opstandige spaarders, die geen bezwaar hebben gemaakt, is het geen moeten.

... maar krijgen die misschien toch wel?

Dat wil overigens niet zeggen dat kleinere spaarders die niet moeilijk hebben gedaan helemaal het nakijken hebben. Daar heeft het kabinet nog niet over besloten. Pas in het najaar gaan ze daar duidelijkheid over geven. Gisteren zei staatssecretaris van Rij er wel iets over in antwoord op Kamervragen. Hij gaf de indruk wel iets te willen doen voor 'kleine spaarders', maar dat de miljonairs waarschijnlijk niet op een compensatie hoeven te rekenen.

De staatssecretaris wil wel 'heel goed kijken' of en hoe hij 'kleine spaarders die geen bezwaar maakten kan tegemoetkomen. Op basis van het nieuwe arrest had het kabinet volgens hem 'heel bot kunnen zeggen, dit is het en we doen niks', maar dat 'voelt niet goed'.

Wat is een 'kleine spaarder'?

De vraag die als eerste bij me opkomt: wat is een 'kleine spaarder' dan? Daar heb ik nog geen definitie van gevonden in dit kader. Wel eerder, toen het ging over de negatieve rente. Daarbij is de grens van het depositogarantiestelsel aangehouden door veel banken. Voor saldi boven de €100.000 geldt op dit moment een negatieve rente in, daaronder niet.

Grens depositogarantiestelsel

Zou de regering dat ook doen? Dus alleen compenseren als je een kapitaal hebt onder de € 100.000 per persoon? Dus € 200.000 met z'n tweeën? Het lijkt mij de enige logische grens die je kunt hanteren. Toch voelt het wel gek. Een ton aan spaargeld, ben je dan een kleine spaarder? Correctie... tót een ton, dus ook elk bedrag daar beneden. Je kunt je afvragen of iemand met bijvoorbeeld € 50.000 wel een kleine spaarder genoemd kan worden. Het is maar net hoe je het ziet. 

Aftrek voor heffingsvrij vermogen

Van die ton gaat het heffingsvrije vermogen dan nog af voordat de compensatie berekend kan worden. Het vrijgestelde bedrag was overigens in de jaren 2017 - 2020 behoorlijk lager dan nu:

2017 € 25.000
2018 € 30.000
2019 € 30.360
2020 € 30.846
2021

€ 50.000

Ook interessant: hoe gaan ze dat doen met mensen die sparen én beleggen? Welk deel van het spaargeld valt dan onder het belastingvrije vermogen (hoeft niet gecompenseerd) en welk deel niet (moet wel gecompenseerd)? Gaan ze dat dan naar rato doen?

Compensatie voor kleine spaarder

Ik ben heel benieuwd hoe ze dit gaan aanpakken. De Tweede Kamer wil heel graag dat de kleine spaarder compensatie krijgt, ook als die geen bezwaar heeft ingediend. Dus ik verwacht wel dat ze iets gaan doen, maar de invulling... we gaan het zien!

Hoe zit het met de aangifte over 2021?

Dan nog even over de nieuwe belastingaangifte. In een artikel op HomeFinance.nl ging ik eerder deze week al uitgebreid in hoe het nu moet met de aangifte over het belastingjaar 2021. Die heb je misschien al ingediend en in de programmatuur wordt gewoon belasting berekend over box 3 volgens de huidige regels. Maar dat is dus niet conform de orders van de Hoge Raad.

Moet je dan direct na de aanslag als de wiedeweerga bezwaar gaan indienen? Gelukkig niet. Dat zou toch heel onhandig en onnodig tijdrovend zijn voor zowel de belastingplichtige als de Belastingdienst.

Deel via uw social media

Foto van Anneke Ranzato

Anneke Ranzato
Geschreven op woensdag 25 mei 2022

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.