Wie spaargeld heeft kan hiervoor allerlei verschillende spaarvormen kiezen. Eén van die spaarvormen is het deposito. VanSpaarbankVeranderen.nl legt uit wat een deposito is en hoe het werkt.

Direct depositorentes vergelijken

Deposito: vaste afspraken

Een deposito (ook wel spaardeposito) is een volledig vastgestelde afspraak met een spaarbank. U stort een bedrag bij die bank, daar wordt het vastgezet volgens de gemaakte afspraken. Die afspraken zijn:

 • Vaste looptijd
 • Vaste rente
 • Sterke opnamebeperking
 • Rente per jaar of aan het eind

Vaste looptijd

Bij een deposito zet u uw geld voor een bepaalde tijd vast. Dat kan een termijn van vele jaren zijn, maar ook van één of enkele maanden. Wat de mogelijkheden zijn is mede afhankelijk van het bedrag dat u wilt stallen. Vastzetten voor minder dan een jaar was vroeger alleen mogelijk voor grote bedragen van bijvoorbeeld meer dan € 25.000. Het minimumbedrag voor één of meer jaren vastzetten op een deposito lag veel lager, bijvoorbeeld op € 500 of € 1.000. Tegenwoordig loopt dit allemaal wat meer door elkaar.

Vaste rente

Voor de looptijd van het deposito krijgt u een vaste rente vergoed. Deze kan dus niet tussentijds veranderen zoals bij een spaarrekening met variabele rente. Het percentage dat u nu afspreekt is wat u blijft ontvangen tot de einddatum van het deposito. Daalt de spaarrente in Nederland? Dan bent u blij met uw vaste rente. Stijgt het renteniveau? Dan vindt u dat waarschijnlijk jammer, maar de afspraak staat.

Vast is echt vast

Als u uw geld vastzet op een deposito staat het - uitzonderingssituaties daargelaten - écht vast! Stijgt de spaarrente? Dan heeft u pech: de afspraak staat.

Sterke opnamebeperking

Geld opnemen van een deposito tijdens de looptijd kan niet zomaar. Dat is logisch: er zijn vaste afspraken gemaakt die nagekomen moeten worden. Anders zou iedereen bij een rentestijging het geld van een deposito opnemen. Toch zijn er wel situaties waarin u geld van uw deposito kunt halen. Die situaties en voorwaarden verschillen per bank. 

 • Overlijden
 • Echtscheiding
 • Huwelijk
 • Aankoop eigen woning
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Werkloosheid
 • Faillissement
 • Schuldsanering
 • Opname met opnamekosten (boete)

Voor deze lijst geldt: de mogelijkheden zijn er lang niet allemaal bij lang niet elke bank. Geld opnemen tegen betaling van een boete is bij de meeste banken wel mogelijk. Die boete is alleen wel zo hoog dat u het niet zult doen als het niet écht nodig is: tussen de 0,5% en 10% van het op te nemen bedrag. Gedeeltelijk opnemen is overigens ook niet overal mogelijk. Elke bank heeft een eigen systeem van het berekenen van de boete, verdiep u daarom goed in de voorwaarden van het deposito dat u wilt gaan openen.

Qua opnamemogelijkheden en boeteberekening heeft elke bank eigen voorwaarden. Kijk hier goed naar voordat u een deposito opent!

Rente per jaar of aan het eind

Qua rentebetaling kunnen deposito's van elkaar verschillen. De meeste banken betalen de rente over uw deposito jaarlijks uit op uw betaalrekening. Er zijn echter ook deposito's waarbij de rente wordt bijgeschreven op het deposito. Het voordeel daarvan is dat u over dat rentebedrag vervolgens ook de afgesproken spaarrente gaat ontvangen. Rente op rente dus.

Hogere rente bij deposito

De vaste afspraken en opnamebeperkingen zorgen ervoor dat banken meestal over een deposito een hogere rente vergoeden dan over vrij opvraagbaar spaargeld. Een deposito geeft de bank immers een behoorlijke zekerheid dat het geld voor die vaste looptijd daar blijft staan.

Meestal - want de rente op een deposito is niet altijd hoger. De keuzes die banken maken over de hoogte van de spaarrentes zijn niet alleen afhankelijk van de huidige rentestand, maar ook van hun verwachtingen voor de toekomst. Verwachten ze een flinke rentedaling, dan zullen ze niet bereid zijn veel te betalen voor geld dat vastgezet wordt.

Tot slot: pas op met het zogeheten Achtergestelde deposito. Over deze achtergestelde deposito's krijgt u een hogere rente maar loopt u wel risico.

Meer over depositosparen

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.