Als u een spaarrekening aanhoudt is het fijn als u daarvoor ook een behoorlijke vergoeding krijgt van de bank: de spaarrente. Op deze pagina bespreken we hoe de hoogte van de spaarrente tot stand komt.

Huidige spaarrentes vergelijken

Aanpassing van variabele spaarrente

Veel spaarders hebben een spaarrekening met een variabele rente. De rente kan dus op ieder moment door de bank gewijzigd worden. Omhoog of omlaag, dat weet u niet van tevoren. Interessant voor de spaarder is hoe die spaarrente dan wordt bepaald.

Variabele spaarrente

Variabel betekent dat iets niet vaststaat. Dat geldt ook voor uw variabele spaarrente. De bank kan deze op ieder moment verhogen of verlagen.

Willekeur van de bank

Bij de meeste banken is er geen pijl op te trekken wat ze doen met de spaarrente. Er zit geen wijze van bepalen achter die gedeeld wordt met de klanten. U bent in feite volledig overgeleverd aan de willekeur van de bank. De achtergrond van de hoogte van de spaarrente ligt meestal in:

  • Ontwikkelingen op de financiële markten
    De rente op Europees niveau heeft een duidelijke invloed op de rentes in Nederland.
  • Concurrentieoverwegingen
    Als een spaarbank om welke reden dan ook veel spaargeld wil aantrekken, zal een verhoging van de spaarrente helpen. Andersom blijkt uit een hele lage spaarrente ook dat een bank niet echt op het spaargeld zit te wachten.
  • Machtspositie
    Vooral de grootste Nederlandse banken vergoeden vaak een lage spaarrente. Dit kunnen ze doen omdat veel spaarders blijkbaar toch niet overstappen naar een andere spaarbank.

Koppeling aan Euribor

De meest heldere manier van het vaststellen van de variabele spaarrente is als er een vaste koppeling is met algemene rentetarieven, zoals de Euribor. Dan weet u als spaarder dat er geen sprake is van willekeur, dat uw rente op een objectieve manier bepaald wordt door de bank. 

Communicatie van wijziging spaarrente

Als de variabele spaarrente gewijzigd wordt, moet een bank dit natuurlijk aan haar klanten vertellen. De ene spaarbank doet dat duidelijker dan de andere. De één vindt een vermelding in kleine lettertjes op een bankafschrift voldoende, terwijl de andere al haar spaarklanten een email stuurt.

Alles over spaarrente

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.