7 juni 2024

Gisteren was het zover: de Hoge Raad deed uitspraak over de herstelwet voor de belastingheffing in box 3. De uitkomst: een dikke streep door de herstelwet voor beleggers. Volgens de rechters is het in strijd met de mensenrechten. Dat kan uitmonden in een financiële strop van € 4 miljard euro voor de nieuwe regering.

Voordeel voor spaarders

De spaarrente berekening vond de Hoge Raad wél in orde, wat betekent dat je daar als spaarder voordeel van hebt. Hoezo? Je kunt makkelijk een hogere spaarrente krijgen dan het fictieve rendement waar je belasting over betaalt!

vergelijking Hoogste spaarrentes

Nog hoger: 4% bij Trade Republic 

(voor zolang het duurt... wij verwachten wel dat Trade Republic de rente zal verlagen na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, die van 4% naar 3,75% gaat)

Herstelwet box 3... hoe zat het ook alweer?

Wie er niet dagelijks mee bezig is vraagt zich misschien af waar het allemaal over gaat? De spaartaks: de belasting die we betalen in box 3 van de inkomstenbelasting over spaargeld, beleggingen en ander vermogen. Ze zijn er in Den Haag al jaren mee bezig. De Hoge Raad heeft namelijk al in 2019 geoordeeld dat de toenmalige belastingheffing over vermogen niet okay was.

Fictief rendement mag niet de basis zijn

Al heel lang wordt er bij het heffen van belasting geheven over vermogen uitgegaan van een 'fictief rendement'. Je betaalt dus geen belasting over wat je werkelijk verdient aan je vermogen, maar over een 'alsof'-rendement, een door de fiscus bepaald percentage. Dat percentage stond heel lang standaard op 4%, per 2017 is dat aangepast naar een gewogen percentage, afhankelijk van hoe groot je totale vermogen is.

Belastingdienst

Wet rechtsherstel box 3

Maar ja, ook dat gewogen percentage blijft fictief en niet het werkelijke rendement. Niet goedgekeurd. In 2022 volgde de Wet rechtsherstel box 3 (met terugwerkende kracht tot 2017). Daarin was het plan om de veronderstelde rendementen op een andere manier te berekenen.

Forfaitair rendement voor spaarders in orde

Voor spaarders is het rechtsherstel wel akkoord bevonden: het forfaitaire rendement op spaargeld ligt volgens de Hoge Raad dicht genoeg bij de werkelijke spaarrentes. 

Grote verschillen in rendement op beleggingen

Voor beleggers is dat anders. De verschillen in rendement op beleggingen zijn enorm, helemaal afhankelijk van het type beleggingen en het succes daarvan op de financiële markten. Van de vraag hoeveel risico de belegger wil nemen. De Hoge Raad zegt:

Ook in de nieuwe berekening onder de Herstelwet treedt een aanmerkelijk verschil in behandeling op tussen succesvolle en minder succesvolle beleggers

De wet is volgens de hoogste rechters discriminerend, in de zin dat gelijke gevallen ongelijk behandeld worden. Terug naar de tekentafel dus. 

Belasting heffen over werkelijk rendement

De eis van de Hoge Raad is helder: belasting moet geheven worden over het werkelijke rendement, in elk geval bij beleggingen. Voor spaargeld is forfaitair kennelijk wel okay. Dat gaat nog een hele kluif worden, want tot nu toe is er nog steeds geen werkbare manier bedacht om belasting te heffen over het werkelijke rendement op beleggingen. Zou er ooit een goedgekeurde manier komen?

Verdienen aan forfaitair rendement op spaargeld

Als je als spaarder heel bewust met het rendement op jouw spaargeld bezig bent is het forfaitaire rendement dat tegenwoordig geldt zo gek nog niet.

Spaarrente hoger dan fictief

2023: 0,92% fictief rendement

Over 2023 is het definitief vastgestelde fictieve rendement over banktegoeden 0,92%. Heb jij je best gedaan om je spaargeld zo goed mogelijk weg te zetten, dan heb je écht wel meer rente gekregen! Dan betaal je dus per saldo minder belasting dan wanneer de werkelijk ontvangen spaarrente belast zou zijn.

2024: 1,04% (voorlopig)

Voor 2024 staat vooralsnog een fictief rendement over banktegoeden van 1,03%. Let wel: dat is een voorlopig percentage. Pas begin 2025 weten we over welk rendement op spaargeld je echt belasting gaat betalen. 

Hogere spaarrente makkelijk te krijgen

Nog niet zo lang geleden werkte ik uit hoe dat rendement bepaald wordt. Mijn conclusie was dat als jij ook maar een beetje je best doet om een behoorlijke spaarrente te krijgen, je echt wel meer rente kunt krijgen dan het door de fiscus berekende rendement. 

Waar krijg je de hoogste spaarrente?

Deel via uw social media

Foto van Anneke Ranzato

Anneke Ranzato
Geschreven op vrijdag 7 juni 2024

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.