Wie samen een huishouding voert is ook fiscaal aan elkaar gebonden. Welke gevolgen heeft dat voor de belastingheffing over uw spaargeld? VanSpaarbankVeranderen.nl legt het u graag uit.

Fiscaal partnerschap

Vroeger konden partners naar eigen wens kiezen voor fiscaal partnerschap – of niet. Sinds 2012 is dat niet meer zo. Wie aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap voldoet is nu fiscaal partner, het is geen keuze meer. De enige keuze is nog aanwezig voor ‘nieuwe partners’ om al dan niet het hele jaar als fiscaal partner aangemerkt te worden. Wat betekent dat fiscaal partnerschap nu eigenlijk?

Het fiscaal partnerschap heeft gevolgen op twee gebieden:

  • Gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten mogen verdeeld worden.
  • Drempelbedragen zijn afhankelijk van het gezamenlijk inkomen (bijvoorbeeld voor zorgkosten).

Te verdelen inkomsten en aftrekposten

De fiscus heeft een aantal inkomsten en aftrekposten aangewezen die fiscaal partners naar eigen wens mogen verdelen. Dat zijn bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek, betaalde alimentatie, zorgkosten en ook de grondslag voor sparen en beleggen in box 3. Net als het heffingsvrije vermogen. 

Als fiscaal partners heeft u samen een dubbel heffingsvrij vermogen bij de belastingheffing in box 3. Dat kan prettige gevolgen hebben.

Invloed op belasting over spaargeld

Het fiscaal partnerschap kan de te heffen belasting over spaargeld beïnvloeden. Heeft één van beide partners minder spaargeld dan de vrijstelling in box 3, en de ander ruim meer – dan geldt toch twee keer de volledige vrijstelling. De bedragen worden immers bij elkaar opgeteld. 

Voorbeeld optelling spaargeld

Jacco en Ellen zijn getrouwd op huwelijksvoorwaarden: ze hebben allebei hun eigen spaarrekening. Ellen heeft een flink kapitaal van € 110.000, terwijl Jacco niet meer dan € 20.000 op zijn spaarrekening heeft staan.

Voor de belastingaangifte maken de huwelijksvoorwaarden niets uit: hun spaarsaldi worden bij elkaar opgeteld en het dubbele heffingsvrije vermogen is van toepassing. Er wordt in box 3 belasting betaald over (€ 110.000 + € 20.000) -/- (2 x € 50.650) = € 28.700.

Zonder fiscaal partnerschap zou Jacco geen belasting betalen (zijn vermogen komt immers niet boven de vrijstelling uit), en Ellen over € 59.350 (de vrijstelling is maar één keer van toepassing). Zo levert het fiscaal partnerschap hen belastingvoordeel op.

Aan wie het te belasten spaargeld wordt toegewezen, maakt voor het te betalen bedrag aan belasting geen verschil. In box 3 wordt immers proportioneel belasting geheven: het maakt niet uit over welk bedrag er betaald moet worden, het tarief is altijd hetzelfde.

Meer over sparen en belastingen

 

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.