Vraag:

Over mijn spaargeld ontvang ik elk jaar een bedrag aan spaarrente. Moet ik hier inkomstenbelasting over betalen?

Antwoord:


In principe is het antwoord op deze vraag 'ja' – al betalen heel veel spaarders geen belasting. Dat vraagt natuurlijk om een nadere uitleg.

Vermogensrendementsheffing

Spaarrente die u ontvangt geldt voor de belastingen als 'inkomsten uit vermogen' en is belast in de zogeheten box 3. Uw inkomsten uit arbeid worden belast in box 1 (Inkomsten uit werk en woning). De inkomstenbelasting die geheven wordt in box 3 noemen we vermogensrendementsheffing: een heffing op het rendement dat u behaalt op uw vermogen. Ook spaarrente is rendement op vermogen en is dus belast.

Niet over werkelijke spaarrente

Voor het bepalen van de vermogensrendementsheffing wordt echter niet gekeken naar het bedrag aan spaarrente dat u werkelijk heeft ontvangen in een jaar. In plaats daarvan gaat de fiscus uit van een fictief rendement. Voorheen deden ze alsof er op iedere vorm van vermogen hetzelfde rendement behaald werd - of dat nu geld op een spaarrekening is, een aandelenportefeuille of een vakantiewoning. Dat fictieve rendement stond tot en met de belastingaangifte over 2016 standaard op 4%. 

De berekening van het fictieve rendement is per 2017 veranderd. De standaard 4% is vervangen door een percentage dat afhangt van de grootte van uw vermogen. Hoe groter uw vermogen, hoe hoger het veronderstelde rendement. Meer hierover leest u op de pagina over Spaargeld en inkomstenbelasting.

Vast belastingpercentage

Nadat het fictieve rendement over het vermogen berekend is, wordt er een vast belastingpercentage op losgelaten. Iedereen betaalt 30% belasting over het berekende fictieve rendement. 

Vrijstellingen

Deze belastingheffing is niet voor iedereen van toepassing. Een bepaald bedrag aan vermogen is vrijgesteld: daarover hoeft geen belasting betaald te worden. De hoogte van dit heffingsvrije vermogen vindt u op de eerdergenoemde pagina over Spaargeld en inkomstenbelasting.

Moet u belasting betalen?

De vraag of u inkomstenbelasting moet betalen over uw spaarrente is dus afhankelijk van de vraag hoeveel vermogen u heeft. Blijft uw totale vermogen onder het heffingsvrije vermogen, dan is het niet aan de orde.

Meer over Sparen en belastingen

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.