Vraag:

Ik betaal het liefst zo min mogelijk belasting. Hoeveel spaargeld mag ik hebben voordat ik er vermogensbelasting over moet betalen?

Antwoord:


Allereerst: vermogensbelasting bestaat al heel lang niet meer. In 2001 is het belastingstelsel in Nederland ingrijpend gewijzigd en verdween de vermogensbelasting. Dat betekent echter niet dat er geen belasting betaald hoeft te worden over vermogen. Deze belasting is nu onderdeel van de inkomstenbelasting.

Box 3 Inkomstenbelasting

Ons systeem van inkomstenbelasting werkt met drie 'boxen'. In box 1 wordt belasting geheven over 'inkomsten uit werk en de eigen woning'. Salarissen, uitkeringen, pensioenen, maar ook de hypotheekrenteaftrek – het valt allemaal in box 1. De belastingheffing over vermogen gebeurt in box 3, waar we belasting betalen over 'inkomsten uit sparen en beleggen'. Dus ook over spaargeld.

Vermogensrendementsheffing

De belasting die betaald moet worden over vermogen heet 'vermogensrendementsheffing'. Uw spaargeld is onderdeel van uw vermogen en word hier dus ook belast. De heffing gaat over het bedrag aan spaargeld, niet over het bedrag aan spaarrente dat u ontvangt. Het maakt voor de fiscus niet uit hoe hoog de spaarrente is, er wordt altijd gerekend met een standaard ('fictief') rendement.

Tot en met het belastingjaar 2016 gold er een fictief rendement van 4%, ongeacht de omvang van het vermogen. Vanaf de aangifte over 2017 is dat anders: er zijn nu verschillende percentages - afhankelijk van de hoogte van het totale vermogen van de belastingplichtige. 

Belasting berekenen 

Het (fictieve) rendement waarmee gerekend wordt is . Over dat rendement betalen we vervolgens 30% belasting. Per saldo komt dat uit op een vast percentage belasting over uw spaargeld. Nogmaals: ongeacht het percentage dat u aan werkelijk aan spaarrente krijgt.

Vrijstelling

Niet voor elke spaarder is het betalen van vermogensrendementsheffing aan de orde. Er geldt een vrijstelling: het heffingsvrije vermogen. Als het vermogen daar niet boven komt, hoeft er geen belasting betaald te worden in box 3. Voor een echtpaar mag de vrijstelling dubbel geteld worden. Heeft u wel meer vermogen dan de vrijstelling, dan betaalt u alleen belasting over het bedrag dat daar bovenuit komt.

Meer over Sparen en belastingen

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.