Vraag:

Ik wil mijn kind graag een stevige basis meegeven bij het goed omgaan met geld. Hoe kan ik mijn kinderen leren sparen?

Antwoord:


Wat een verstandig voornemen! Het is inderdaad belangrijk dat ouders hun kinderen goed leren omgaan met geld. Dat begint al als ze nog heel jong zijn. Naarmate kinderen ouder worden krijgen ze dan stap voor stap meer eigen verantwoordelijkheid. Zo krijgen ze een goede basis mee voor later. Eén aspect van de financiële opvoeding is dat kinderen leren sparen.

Zakgeld

Sparen kan een kind natuurlijk alleen als het geld heeft. Leren sparen begint dan ook bij het geven van zakgeld. Vanaf wanneer is dat zinvol? In het algemeen stellen we: als het kind een beetje kan rekenen. Voor die tijd heeft het weinig zin. Een mooi moment om te starten met zakgeld is de overgang van de kleuterklas naar groep 3. Tellen kunnen ze, en rekenen gaan ze dan snel leren.

Sparen = geld bewaren

Worden als 'reserveren' en zelfs 'apart zetten' zullen jonge kinderen niet veel zeggen. Sparen kunt u het beste uitleggen als 'geld bewaren'. Niet meteen uitgeven, maar bewaren voor later. En waarvoor dan? Ze zullen alleen de motivatie hebben om te sparen als ze een duidelijk spaardoel hebben. Willen ze graag iets kopen dat wat duurder is? Leer ze dan om daarvoor te sparen. Vervul dus niet zelf direct alle wensen – dan is er geen reden om te sparen.

Zakgeld splitsen

Om het sparen te bevorderen kunt u het zakgeld splitsen. Een deel om zelf naar eigen inzicht te besteden, en een deel om te sparen. Over het spaardeel kunt u dan afspreken dat u meebeslist over waar het aan uitgegeven wordt. U moet als het ware de besteding van het gespaarde geld 'goedkeuren'.

Spaarrekening openen

Er zijn allerlei jeugdspaarrekeningen. Ze verschillen qua insteek: bij de een is het de bedoeling dat volwassenen sparen vóór het kind, de ander is juist bedoeld voor het kind zelf. Om gespaard geld of bijvoorbeeld verjaardagsgeld zelf te storten bij de bank, te leren hoe het werkt met afschriften, en op termijn ook zelf geld van op te nemen. Laat u bij de keuze van een kinderspaarrekening niet teveel leiden door cadeautjes. De vraag welke spaarrekening de hoogste rente geeft is veel belangrijker.

Meer over Kinderen en sparen

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.