Vraag:

De spaarrente is zo ontzettend laag, ik wil meer rendement op mijn spaargeld. Is het misschien een goed idee om te gaan beleggen?

Antwoord:


In periodes waarin de spaarrente heel laag is komt deze vraag bij veel mensen op. Dat is niet vreemd: bij een echt lage spaarrente krijgt u wellicht minder rente dan u aan belasting moet betalen. Als u dan ook nog rekening houdt met de inflatie komt u misschien wel uit op een negatief rendement. De overweging om te gaan beleggen voor meer rendement is heel begrijpelijk.

Rendement en risico

Belangrijk om te beseffen bij deze overweging is dat een hoger rendement altijd samenhangt met een hoger risico. Kiest u voor beleggen, in welke vorm dan ook, dan loopt u altijd meer risico dan wanneer het geld op uw spaarrekening blijft staan. Aangezien deze website over sparen gaat, zullen we niet heel diep ingaan op deze risico's. Realiseert u zich echter dat beleggen altijd een risico met zich meebrengt.

Risicoloos beleggen

Zoals gezegd, er is altijd risico bij beleggen. Dit risico verschilt sterk per soort belegging. Er zijn beleggingen - denk aan Nederlandse staatsobligaties - die door velen als risicoloos gezien worden. Echt risicoloos zijn ook staatsobligaties niet, omdat er bij tussentijdse verkoop altijd sprake is van een koersrisico. Wordt er bij meer exotische beleggingen geschermd met de beschrijving 'zonder risico', dan is dat juist een reden om argwanend te zijn.

Risicoloos beleggen bestaat niet! Als een aanbod zo beschreven wordt moeten er bij u alarmbellen gaan rinkelen.

Kosten

Tussen sparen en beleggen zit ook een verschil in kosten. Aan het openen en aanhouden van een spaarrekening zijn doorgaans geen kosten verbonden. Bij beleggen in effecten en storten in een beleggingsfonds komen wél kosten kijken. Deze kosten verlagen het rendement op uw beleggingen.

Verstandig?

Wij kunnen u geen antwoord geven op de vraag of het verstandig is om te gaan beleggen. Dat is voor iedereen een persoonlijke afweging tussen de wens om meer rendement te behalen en het risico en de kosten die bij beleggen horen. Het is wel wijs om in ieder geval een deel van uw geld op een direct opvraagbare spaarrekening te laten staan. Zo kunt u onvoorziene tegenvallers opvangen.

Meer over Sparen en beleggen

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.