Sparen, dat is voor iedereen anders. De één spaart wat er overblijft aan het eind van de maand, de ander spaart volgens een duidelijk plan: de spaarstrategie. Wie het sparen serieus gaat aanpakken vraagt zich vaak af welk bedrag hij nu eigenlijk moet sparen. 

Invalshoeken voor bepalen spaarbedrag

We kunnen op verschillende manieren kijken naar sparen. Die invalshoeken bepalen mede welk bedrag u kunt of 'moet' gaan sparen:

  1. Benodigd bedrag
  2. Buffer
  3. Beschikbare ruimte

1. Benodigd bedrag

Wie het benodigde spaarsaldo als uitgangspunt neemt, heeft iets om naartoe te werken. De volgende vraag is wanneer dat bedrag dan bij elkaar gespaard moet zijn. Gaat het om een spaardoel waarvan u weet wanneer het gerealiseerd moet worden? Een aankoop op een bepaald moment in de toekomst? Dan kunt u uitrekenen hoeveel u hiervoor per maand opzij moet zetten.

2. Buffer

Er zijn ook veel spaarders met als uitgangspunt 'voor onvoorziene omstandigheden'. Die willen een buffer hebben voor als het inkomen daalt, of er een apparaat stuk gaat. Een buffer voor de zekerheid, daar is niet zo gemakkelijk een vast bedrag aan te hangen. In indicatie van de buffer die bij uw situatie past kunt u bepalen via de BufferBerekenaar van het Nibud. Deze buffer hangt mede af van de hoogte van uw inkomen.

Ieder huishouden heeft een buffer nodig voor onvoorziene omstandigheden. U wilt immers niet direct in problemen komen als u een onverwachte uitgave moet doen.

3. Beschikbare ruimte

Het is best aardig om te bedenken hoeveel u zou willen of moeten sparen. Het moet alleen wel kúnnen. Kortom: het spaarbedrag is afhankelijk van de beschikbare ruimte die u heeft om te sparen. Bij een laag inkomen en hoge vaste lasten is het lastig om elke maand een behoorlijk bedrag opzij te zetten. Bij een hoog inkomen en lage vaste lasten is er juist véél ruimte om een flink spaarsaldo op te bouwen.

Realistisch over sparen

Probeer wel realistisch te zijn over uw spaarmogelijkheden. U kunt wel elke maand een groot bedrag (automatisch) overboeken naar uw spaarrekening - maar als een groot deel daarvan binnen een paar weken alweer opgenomen moet worden werkt dat niet motiverend. Het beste is een spaarbedrag te bepalen dat u ook werkelijk op uw spaarrekening kunt laten staan voor het behalen van uw spaardoel.

Meer spaartips

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.