Een leuk spaarsaldo vormt zich niet vanzelf. Daarvoor moet er steeds geld op de spaarrekening gestort worden. In de praktijk lukt dat vaak niet goed. Op deze pagina bespreken we hoe dat komt en wat u eraan kunt doen.

Handmatig overboeken

Het probleem zit vaak in het handmatig overboeken. We denken er niet aan om de overboeking naar de spaarrekening op het juiste moment te doen. Het wordt gewoon vergeten.

Voordat we het weten hebben we dan geld uitgegeven 'omdat er nog saldo was', niet echt noodzakelijke aankopen gedaan. Terwijl dat geld eigenlijk naar de spaarrekening had gekund. Aan het eind van de maand is er dan gewoon geen geld meer over op de betaalrekening om over te boeken naar de spaarrekening. Dus dan wordt er maar weer een maand niet gespaard. 

Als u goed wilt sparen is het meestal niet verstandig dit te laten afhangen van handmatige overboekingen, tenzij u echt veel geld overhoudt per maand.

Automatisch overboeken

Dit is op te lossen door een automatische overboeking in te regelen bij uw bank. Een opdracht aan de bank waarin u aangeeft welk bedrag er op welke dag van de maand overgemaakt moet worden naar uw spaarrekening. Voor zo'n opdracht is het niet nodig dat uw spaarrekening bij dezelfde bank loopt. Met automatisch sparen spaart u "vanzelf" en geeft u het geld niet ongemerkt uit. Zo vormt zich een steeds groter wordend spaarsaldo. Natuurlijk kunt u de opdracht op ieder gewenst moment aanpassen of intrekken.

Terugboeken

Als u automatisch spaart naar een vrij opneembare spaarrekening, kunt u het geld altijd weer opnemen al dat nodig is. Dus komt het spaarbedrag deze maand niet goed uit? Dan boekt u (een deel van) het overgeboekte geld gewoon weer terug naar uw betaalrekening. Controleer wel even of dit binnen de voorwaarden van uw spaarrekening inderdaad mag.

Verplicht automatisch sparen

Er zijn ook rekeningen waarbij automatisch sparen verplicht is. Het gaat om de spaarrekeningen waar u tenminste een bepaald bedrag per maand op de rekening moet storten. Ook bij deze rekeningen is het vaak zo dat u het geld direct weer kunt opnemen als dat nodig is.

Uw geld staat meestal niet vast op de spaarrekening. Is er teveel overgeboekt, dan kunt u het doorgaans zonder problemen weer terugstorten naar uw betaalrekening.

Keuzes bij automatisch sparen

Bij automatisch sparen moet u de volgende keuzes maken:

  • Moment
    Op welke dag van de maand moet er overgeboekt worden? Doet u het aan het eind van de maand, dan is het risico dat uw saldo niet meer voldoende is voor de overboeking. Doet u het aan het begin, dan kan het zijn dat u aan het eind van de maand niet genoeg overhoudt.
  • Bedrag
    Welk bedrag moet er overgeboekt worden? Het belangrijk om het bedrag niet te hoog te stellen waardoor óf de overboeking niet gedaan kan worden, óf u geld tekort gaat komen. Te laag wilt u ook niet: dan schiet het sparen niet op.

Het moet zo ingeregeld zijn dat u er het liefst geen last van hebt. Dat er geen geldtekort waardoor u moet terugboeken. Immers: alleen als u het gespaarde geld niet steeds opneemt zal uw spaarsaldo leuk groeien. Gelukkig kunt u zowel het moment als het bedrag van automatisch sparen gemakkelijk aanpassen.

Meer spaartips

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.