6 februari 2023

De Spaanse Openbank wil Nederlandse spaarders trekken, dat is wel duidelijk. Dat doen ze met een actierente van 2% (op jaarbasis) voor een periode van 6 maanden. Dat is niet nieuw, maar door een aanpassing van de actievoorwaarden wel veel aantrekkelijker. Maar hoe zit het met de spaargarantie en de belasting als je spaart bij Openbank?

Actierente van 2%

Die actierente hadden ze al sinds de introductie van de Openbank spaarrekening in Nederland  twee jaar geleden. Alleen gold de hoge rente toen maar over een heel beperkt saldo (eerst € 5.000, later € 10.000).

Grens actierente naar €100.000

Nu  hebben ze die grens in één klap verhoogd naar € 100.000. Er vanuit gaande dat je echt niet meer dan de garantiegrens bij één Spaanse bank gaat stallen is dat dus over je hele saldo.

6 maanden lang 2% rente

Die rente is dus wel beperkt tot 6 maanden. Daarna krijg je een lagere rente, maar ook die is op dit moment heel behoorlijk: 1,50%. Daarmee neemt de Openbank spaarrekening de tweede plek in op de ranglijst, direct na Trade Republic met 2,0%. 

Sparen bij Openbank nu interessant

Deze combinatie van rentes maakt de spaarrekening van Openbank opeens wel interessant vind ik. Dus laten we er even verder naar kijken...

Opletten bij sparen in het buitenland

Sparen bij Openbank is en blijft natuurlijk sparen in het buitenland. Daarbij moet je dus letten op een aantal zaken:

  • valutarisico
  • bankrisico
  • belastingaspecten

Euro's in Spanje

Openbank is een Spaanse bank, dochter van de grote naam Santander. Qua valuta is er niets aan de hand als je in euro's spaart: ook in Spanje voeren ze immers de euro. 

Bankrisico: Spaanse bank, Spaanse garantie

Qua spaargarantie valt Openbank onder het depositogarantiestelsel van Spanje. De dekking van dat stelsel is de EU-standaard. Het gaat dus om jouw vertrouwen in de Spaanse overheid om de garantiebelofte na te komen.

Zelfstandige bankvergunning, niet onder Santander

De grote naam van Santander kan vertrouwen wekken. Maar Openbank werkt onder een eigen zelfstandige bankvergunning. Voor zover ik kan beoordelen is het dus niet zo dat Openbank alleen maar kan omvallen als Santander omvalt.

Faillissement Openbank ondenkbaar?

Santander is voor 99,999% aandeelhouder van Openbank, maar ik denk dus dat een faillissement van Openbank mogelijk is zonder dat Santander zelf in de problemen is of komt. Zou Openbank failliet gaan, dan zijn alleen de aandelen die Santander heeft waardeloos - maar daar heb je als spaarder niets aan. Toch? Dan ben je dus overgeleverd aan het Spaanse garantiestelsel.

Bronbelasting in Spanje

Tot slot even over de fiscale aspecten. In Spanje heffen banken bronbelasting over de rente-uitkeringen. Dat gebeurt in meerdere landen, zo werkt het belastingstelsel daar gewoon.

Belasting over wereldinkomen in Nederland

Voor een Nederlandse spaarder kan dat lastig zijn: dan betaal je dus via de bank belasting in dat land. Die belasting hoef je helemaal niet te betalen, omdat je in Nederland belasting betaalt over jouw wereldinkomen. Dus ook over de rente-inkomsten in een ander land.

Belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting

Om te voorkomen dat je dubbel belasting gaat betalen heeft Nederland belastingverdragen met een heleboel landen. In diverse landen is dan een vermindering van de bronbelasting mogelijk (vaak tot 0%). Daarvoor moet je het juiste formulier aanleveren bij de de bank, dan verminderen ze de belasting. 

Vermindering of verrekening

Werkt het land niet met vermindering, dan wordt de belasting dus gewoon geheven. Die kun je dan weer verrekenen met de inkomstenbelasting in Nederland, omdat dubbele belastingheffing nog steeds niet de bedoeling is.

Geen bronbelasting ingehouden

Bij Openbank moeten ze dus normaal gesproken bronbelasting heffen, dat is 19%. Maar: bij het openen van de spaarrekening vanuit Nederland moet je aangeven dat je Nederlands ingezetene bent. Daarmee is de vermindering direct geregeld: er wordt geen bronbelasting ingehouden op de rente over jouw spaargeld.

Samenvattend over sparen bij Openbank

Kortom: de actierente van Openbank is nu zéker interessant te noemen. Denk je erover na? Qua garantie moet je dan vertrouwen hebben in het Spaanse depositogarantiestelsel en qua bronbelasting lijkt het allemaal goed geregeld.

Deel via uw social media

Foto van Anneke Ranzato

Anneke Ranzato
Geschreven op maandag 6 februari 2023

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.