17 december 2021

Jawel, er is een regeerakkoord. Ein-de-lijk zijn VVD, D66, CDA en de ChristenUnie het eens geworden over de plannen die ze in de komende 4 jaar willen uitvoeren. Kan er eindelijk actie ondernomen worden op punten die de demissionaire regering voor zich uit schuift. 

Gisteren zette ik de belangrijkste punten al op een rij in de blog Regeerakkoord als baby-tijgertje op HomeFinance.nl. Dat ga ik hier nu niet herhalen, hier op VanSpaarbankVeranderen.nl wil ik me natuurlijk focussen op de plannen rondom sparen. En die zijn er! Ze lijken namelijk écht iets aan de belasting in box 3 te gaan doen. 

Verdere verhoging vrijstelling box 3

De vrijstelling in box 3 (het heffingsvrije vermogen) staat op dit moment op € 50.000 per persoon. Dat betekent dat je € 50.000 aan vermogen (spaargeld, beleggingen, andere vermogenselementen) kunt hebben zonder dat je daar belasting over hoeft te betalen. In 2020 was het nog € 30.846... en in dit regeerakkoord is opgenomen dat deze vrijstelling verhoogd wordt naar € 80.000. 

Belasting op werkelijk rendement vanaf 2025

Het duurt wel nog even... 2022 moet nog beginnen, maar het belasten van het werkelijk rendement op vermogen gaat volgens het akkoord pas in per 2025. Op zich begrijpelijk dat er tijd voor nodig is: het moet ICT-technisch wel ingeregeld worden. Ze willen natuurlijk niet terug naar vroeger, toen je het rendement dat je had geboekt zelf maar moest opgeven. Wat ongetwijfeld nu de insteek is: dat met de gegevens van banken en beleggingsinstellingen al bekend is wat je aan rendement ontvangen hebt.

Belastingdienst

Werkelijk ontvangen spaar- en depositorente

Waar het om rente op spaarrekeningen en deposito's gaat is dat niet zo ingewikkeld lijkt me. De koppeling qua banksaldo is er al, het toevoegen van renteboekingen mag dan geen probleem zijn.

Ontvangen dividend en obligatierente

Qua dividend op aandelen en couponrente op obligaties zal het wellicht lastiger zijn - geen idee hoe ver de koppeling tussen beleggingsbeheerders en de fiscus al is. 

Huurinkomsten op vastgoed

Voor ontvangen huur op vastgoed komt een aparte heffing. Verhuurde huizen worden dus losgetrokken van de normale box 3 heffing. Het idee daarachter is dat de invloed van beleggers op de huizenmarkt kleiner wordt - die moeten meer gaan betalen dan nu het geval is. De extra opbrengst van die heffing - die blijft wel op basis van fictief rendement - wordt dan gebruikt voor het financieren van de geplande hogere belastingvrijstelling voor vermogen.

What about koerswinsten?

Op HomeFinance.nl kwam meteen de terechte vraag van Dre:

Zal alleen het rendement op BOX III vermogen worden belast (rente, dividend, huurinkomsten) of ook de vermogenstoename (beleggingsresultaat)?

Goede vraag waar ik nog geen antwoord op heb. Het doet mij meteen denken aan vroeger - vóór het huidige belastingstelsel, toen er nog een verschil was tussen inkomstenbelasting en vermogensbelasting. Inkomstenbelasting betaalde je over het directe rendement (dus die rente en dividend) - vermogensbelasting ging over de waarde van je vermogen. Die vermogensbelasting was 8 promille weet ik nog. Over de waardegroei - de vermogenstoename - betaalde je dus geen inkomstenbelasting.

Laagrentende obligaties

Destijds was het heel interessant om te kiezen voor de zogeheten 'laagrentende obligaties'. Die kocht je aan voor een veel lagere prijs dan de nominale waarde, omdat de rente lager was dan de marktrente.

Goochelen met rendementen

Naast het magere rente-rendement boekte je dan met zekerheid een stuk vermogensgroei: op de einddatum van de obligatie krijgt de houder immers gewoon de nominale waarde terug. Die waardestijging was dan niet belast met inkomstenbelasting, je betaalde alleen elk jaar een beetje meer vermogensbelasting doordat de koers richting de expiratiedatum omhoog ging.

Nogal safe, maar fiscaal gunstig beleggen. Jemig, ik weet nog de naam van een vermogende klant die ik daar destijds in Bloemendaal mee geholpen heb...

Laagrentend? Negatief renderend!

Maar ach... laagrentende obligaties... waar hebben we het over? Op dit moment is alles laagrentend... héél laag rentend! Sterker nog - de rente op een 10 jaars staatslening is negatief, je moet geld bijbetalen over het geld dat je uitleent. Bizar idee, maar zo is het wel.

Misschien tóch beter rendement dan sparen

Toch kan dat rendement nog wel beter zijn dan de negatieve rente die je bij een bank moet betalen bij grote spaarsaldi, en dan zijn staatsobligaties wel een veilig alternatief. En: je weet niet wat de rente doet. Als die nóg lager wordt stijgt de koers van lopende obligaties. Als je dat verwacht kan dat een ook een reden zijn om negatief-renderende obligaties te kopen.

Koersen

Verandering belasting op vermogen - per wanneer?

Oh! Nu heb ik het opeens over beleggen in obligaties... terug naar de plannen van Rutte IV voor jou als spaarder. Wanneer die hogere vrijstelling voor vermogen ingaat? Als ik naar de budgettaire onderbouwing van het regeerakkoord kijk zeg ik dat die meegaat in de belastingaangifte over 2022, want in 2023 is er een bedrag aan 'saldoverslechtering' voor de staat opgenomen.

In 2025 eindigt regeringstermijn Rutte IV

Voor de aanpassing van de belastingheffing in box 3 naar werkelijk rendement... die staat dus gepland voor 2025. Maar: de termijn van Rutte IV loopt alweer af in 2025. En in de tussentijd kan er nog van alles gebeuren en veranderen in de plannen. Ik heb ergens dus nog zoiets van 'eerst zien, dan geloven'. 

Ze moeten wel, denk je niet? 

Aan de andere kant kan de overheid er denk ik niet onderuit om die stap te zetten, als we kijken naar alle juridische commotie rondom de huidige vermogensrendementsheffing. Dus dan denk ik weer dat het er echt wel van gaat komen. Wat denk jij?

Deel via uw social media

Foto van Anneke Ranzato

Anneke Ranzato
Geschreven op vrijdag 17 december 2021

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.