25 juni 2021

Nieuws uit Den Haag over de belastingheffing in box 3: het onderzoek naar de mogelijkheden voor heffing over werkelijk rendement en een tegenbewijsregeling is afgerond. Wat gaat 't worden?

Belasting over je spaargeld

Belasting betalen over je spaargeld - dat geld dat bij de bank al nagenoeg niets meer oplevert... daar hebben veel spaarders moeite mee.

Belasting betalen over je spaargeld

Fictief rendement kost spaarder geld

Dat is niet zo gek: als je boven de grens van belastingvrij vermogen zit lever je door de belastingheffing in box 3 simpelweg geld in. Ook als je geen of nauwelijks rente krijgt - door het fictieve rendement. Hoef je nog niet te betalen voor sparen bij de bank - dan wel bij de Belastingdienst.

Aanpassingen in box 3 heffing

In de politiek wordt al jaren gesproken over het aanpassen van de belasting over vermogen. Er zijn in de loop van de tijd ook wel stapjes gezet om de druk te verlichten.

Verdeling sparen & beleggen

Het fictieve rendement is gedifferentieerd in schijven, waarbij een deel van het vermogen - ook weer fictief - op 'sparen' wordt gezet, een ander deel op 'beleggen'. Aan beide categorieën wordt een ander fictief rendement toebedeeld. Bij de indeling wordt er vanuit gegaan de je met een klein vermogen alleen spaart, en dat het aandeel 'beleggen' groter is bij grotere vermogens.

Belastingvrij vermogen

De grens waarboven je belasting moet betalen is ook naar boven bijgesteld: vanaf dit jaar kun je per persoon € 50.000 aan belastingvrij vermogen hebben (dus als partners samen € 100.000) - dat was vorig jaar nog iets meer dan € 30.000 per belastingplichtige. 

Kleine en grote vermogens

Belasting over werkelijk rendement logischer

Toch blijft het systeem raar: je betaalt belasting over een rendement dat je helemaal niet hebt gekregen. Het zou toch vele malen logischer zijn om iets af te dragen van het rendement dat je werkelijk maakt op je geld. Dat is dan ook de wens van heel veel Nederlanders - en daar zijn ze in Den Haag druk mee.

Onderzoek afgerond

Afgelopen week schreef staatssecretaris Vijlbrief van Financiën dat het onderzoek dat het kabinet heeft laten uitvoeren naar een box 3-heffing op basis van werkelijk rendement is afgerond. Daarbij is ook gekeken naar de mogelijkheden om een 'tegenbewijsregeling' te introduceren in box 3.

Belasting over werkelijk rendement

De conclusie? Het stelsel van werkelijk rendement kan uitgewerkt worden door het volgende kabinet. Goh. Nou ja... er staat natuurlijk wel meer in dan dat. Het draait vooral om de beschikbaarheid van digitale informatie voor die werkelijk rendement heffing. Logisch: om belasting te heffen op basis van het echte rendement moet wel heel helder zijn welk rendement een belastingplichtige dan heeft gemaakt.

Een paar highlights uit de bevindingen van de onderzoekers:

  • data kunnen verkregen worden via partijen als banken, verzekeraars en andere financiële instellingen
  • die partijen moeten de aanlevering van data aan de Belastingdienst daarvoor fors uitbreiden
  • de vermogensbestanddelen 'onroerende zaken' en 'overige bezittingen' zijn lastiger: daarvoor zal de Belastingdienst afhankelijk zijn van de informatie van de belastingplichtige

Deze punten komen uit de samenvatting op de website van de Rijksoverheid en zijn wel heel erg basaal. Toch kan ik het niet laten om te denken: was hier een onderzoek voor nodig? Nou ja, als je het interessant vindt... lees de Kamerbrief over box 3 van Vijlbrief dan maar helemaal!

Uitwerking is aan het volgende kabinet

De verdere uitwerking? Die is natuurlijk aan een volgend kabinet. De uitkomsten van het onderzoek worden ook meegenomen in de formatie daarvan.

Belastingdienst

Tegenbewijsregeling niet haalbaar

Dan die tegenbewijsregeling. Een term die ik niet als zodanig kende als ik eerlijk ben ... altijd leuk.

Wat is een tegenbewijsregeling?

Het idee daarachter is dat spaarders die kunnen aantonen dat hun vermogen écht alleen in spaargeld zit, dat die minder (of geen?) belasting hoeven te betalen omdat het nauwelijks iets oplevert.

Geen haalbaar plan

Over dit idee hebben ze juridisch advies ingewonnen, of dat een haalbaar plan is. Het antwoord is duidelijk nee... 

Het juridisch advies is hier negatief over, omdat dit kan leiden tot een disproportionele ongelijke behandeling van de verschillende groepen belastingplichtigen. Op basis van het advies van deze deskundigen komt het kabinet tot de conclusie dat het juridisch niet mogelijk en maatschappelijk onwenselijk is om een tegenbewijsregeling in box 3 voor een afgebakende groep belastingplichtigen te introduceren.

Eerst maar eens een nieuw kabinet

Leuk om te weten dus wat het is, die tegenbewijsregeling - maar die gaat er duidelijk niet komen. Belasting over werkelijk rendement zal er echt wel een keer komen... alleen hoe lang dat nog gaat duren? Laten ze eerst maar eens een nieuw kabinet installeren. Zolang dat niet klaar is gebeurt er toch helemaal niets op dit gebied!

Deel via uw social media

Foto van Anneke Ranzato

Anneke Ranzato
Geschreven op vrijdag 25 juni 2021

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.