Vraag:

Ik vind niet alleen de rente over mijn spaargeld belangrijk, maar ook wat er met mijn spaargeld gebeurt. Welke bank let op de duurzaamheid van de investeringen?

Antwoord:


U bent gelukkig niet de enige die wil weten wat er met uw spaargeld gebeurt. Steeds meer spaarders vragen zich dat af.

Aandacht voor duurzame banken

Wordt het belegd in zaken die ertoe doen, zoals het milieu? In bedrijven en initiatieven die op duurzame wijze bijdragen aan een betere toekomst voor onze (klein)kinderen en onszelf? Ofwel: wordt er gelet op de duurzaamheid? Of maakt het de bank niet veel uit of er gespeculeerd wordt met onbegrijpelijke financiële producten? Of de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt zich bezighouden met wapens, milieuonvriendelijke producten en/of kinderarbeid?

Groeiend besef

Nederlanders houden zich steeds meer bezig met dit soort onderwerpen. De duurzaamheid van bedrijven en dus ook van banken wordt steeds belangrijker. Duurzaam sparen neemt dan ook een grote vlucht. De grote voortrekkers bij de banken zijn ASN Bank en Triodos Bank.

Meer over Duurzaam sparen

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.