Vraag:

Ik ben niet tevreden over mijn spaarrekening. Bij welke instantie kan ik terecht met klachten over mijn spaarbank?

Antwoord:


Het is natuurlijk erg vervelend als u niet tevreden bent over uw spaarrekening of spaarbank. Wij kunnen ons voorstellen dat u daar verandering in wilt zien. U kunt natuurlijk naar de rechter stappen, maar er is ook een speciaal klachtenloket. Bij klachten over uw spaarbank doorloopt u dan de volgende stappen:

  1. Oplossen met de bank zelf
  2. Financiële ombudsman
  3. Geschillencommissie

1. Oplossen met bank zelf

De eerste stap bij klachten is dat u het probleem probeert op te lossen met de spaarbank zelf. U dient dus een officiële klacht in. Die klacht moet door de bank dan behandeld worden volgens een vastgelegde klachtenprocedure. Vaak komt er dan wel een oplossing. Lukt dat niet? Of duurt het langer dan zes weken voor u antwoord krijgt? Dan kunt u naar een speciaal klachteninstituut: het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

2. Kifid

Voor klachten over financiële diensten is er één centraal klachteninstituut: Kifid. Bij Kifid hebben ze meerdere stations. Ze gaan eerst uw verhaal na en als zij uw klacht te recht vinden proberen ze eerst door bemiddeling tot een oplossing te komen.

Blijkt dat nodig te zijn, dan doet de Geschillencommissie van Kifid een uitspraak. De uitspraak van deze commissie is bindend. De spaarbank moet zich dus aan de uitspraak houden. Bent u het met deze uitspraak niet eens, dan kunt u nog bij Kifid in beroep.

Voor meer details over het klachtentraject raadpleegt u de website van Kifid.

Meer Spaartips

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.