Zoals ieder bedrijf kan een spaarbank dingen doen waar u niet tevreden mee bent. Misschien heeft u klachten over de spaarrekening of over de wijze waarop er gehandeld wordt bij de bank. VanSpaarbankVeranderen.nl beschrijft hoe u met deze klachten aan de slag kunt.

Klachtenprocedure bank

Als u klachten heeft over uw spaarbank of spaarrekening, probeert u dat allereerst zelf op te lossen met de bank. U schrijft een klachtenbrief of vult een klachtenformulier in. Zo wordt uw klacht opgenomen in de klachtenprocedure van de spaarbank. Elke financieel dienstverlener is verplicht zo'n klachtenprocedure te hebben en na te leven.

U kunt uw klacht niet direct bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) indienen. U moet altijd éérst de klachtenprocedure van de bank doorlopen.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Krijgt u maar geen antwoord? Langer dan zes weken mag het echt niet duren. Als deze periode voorbij is kunt u de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ook als uw klacht door de spaarbank niet goed is opgelost klopt u hier aan.

Financiële Ombudsman

Bij het Kifid zal allereerst de Financiële Ombudsman uw klacht in behandeling nemen. De Ombudsman bemiddelt. Hij probeert alsnog een oplossing te vinden voor het probleem in onderling overleg met u en de bank. Daar zijn voor u geen kosten aan verbonden. Als hij het met u eens is zal hij proberen de bank te overtuigen met een bemiddelingsvoorstel of een aanbeveling. De bank is alleen niet verplicht te doen wat de Ombudsman zegt – zijn aanbevelingen zijn niet bindend.

Geschillencommissie

Lukt het bij de Ombudsman niet? Dan kunt u de volgende stap zetten: naar de Geschillencommissie. Daar is de behandeling van uw klacht niet gratis. Aan de andere kant is de uitspraak van de commissie wel bindend. De bank moet dus doen wat de Geschillencommissie zegt.

Uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend: de bank moet doen wat er gezegd wordt. Dat geldt niet voor de aanbevelingen van de Ombudsman.

Rechter

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om uw probleem met de spaarbank voor te leggen aan de rechter in plaats van het Kifid. Dat duurt alleen vaak lang en kan een kostbaar verhaal worden. Bovendien is de rechter geen specialist in de financiële dienstverlening.

Meer spaartips

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.