Vraag:

In lijsten met spaarrentes zie ik weleens iets staan over effectieve spaarrente, die dan anders is dan de nominale spaarrente. Wat is het verschil?

Antwoord:


De nominale spaarrente is het rentepercentage waarmee per dag berekend wordt hoeveel rente er vergoed moet worden over een spaarrekening. Als de rente één keer per jaar wordt uitbetaald (en dan ook nog aan het eind van het jaar), is de nominale spaarrente wat de spaarder ook werkelijk krijgt. In die situatie is de nominale spaarrente gelijk aan de effectieve spaarrente.

Rente-op-rente effect

Bij spaarrekeningen waarop meerdere malen per jaar rente uitbetaald wordt zit er een verschil tussen de nominale en de effectieve spaarrente. Dat komt door het rente-op-rente effect. Wordt de rente per kwartaal betaald, dan krijgt de klant na het eerste kwartaal een bedrag aan rente op zijn rekening bijgeboekt. Vanaf dat moment worden de dagelijkse rentebedragen berekend over het saldo inclusief de bijgeboekte rente. Dat noemen we rente-op-rente, of samengestelde interest. Het totale rentebedrag dat de klant in een jaar ontvangt is dan hoger dan bij één rentebetaling aan het eind van het jaar.

Voorbeeld: verschil tussen nominale en effectieve rente

Elmar opent op 1 januari een spaarrekening en stort daarop € 20.000. De nominale rentevergoeding op deze spaarrekening is 2,5% per jaar, de rente wordt jaarlijks uitbetaald.

Na een jaar wordt er een bedrag van € 500 aan spaarrente bijgeschreven. De effectieve spaarrente is gelijk aan de nominale spaarrente: allebei 2,5%.

RENTEBETALING PER KWARTAAL
Collin opent tegelijk met Elmar een spaarrekening met hetzelfde saldo en hetzelfde rentepercentage. Het enige verschil is dat hij de rente per kwartaal betaald krijgt, dus vier keer per jaar.

Na het eerste kwartaal krijgt hij € 125 (vereenvoudigd berekend met 3/12 van het jaarbedrag, dus niet in dagen) aan rente gestort. Dan is zijn saldo € 20.125. Na het tweede kwartaal krijgt hij € 125,78 aan rente (3/12 * (2,5% van € 20.125). Na het derde kwartaal is de rente € 126,57 (3/12 * (2,5% van € 20.250,78).  Na het vierde kwartaal is het rentebedrag € 127,36 (3/12 * (2,5% van € 20.377,35).

In totaal heeft Collin over het hele jaar € 504,71 aan spaarrente gekregen. Dat is een effectieve spaarrente van 2,52%, terwijl de nominale spaarrente 2,5% blijft.

Kortom: bij eenzelfde nominale rente levert een spaarrekening die meerdere malen per jaar rente uitbetaalt een hogere effectieve rente op.

Meer over spaarrente

 

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.