Vraag:

In de lijsten met spaarrentes zie ik weleens de bank ICBC. Wat is dat ICBC voor bank en kan ik daar wel veilig en met garantie sparen?

Antwoord:


ICBC staat voor International Commercial Bank of China. Daarmee is direct de vraag beantwoord uit welk land de bank komt: uit China dus. De bank biedt in Nederlands spaarrekeningen aan via een ingewikkelde constructie.

ICBC: Chinese bank in Luxemburg

ICBC heeft namelijk zelf geen zelfstandige in Nederland opgericht, maar in Luxemburg. De Luxemburgse ICBC heeft dan weer een nevenvestiging in Nederland. Die nevenvestiging heeft alleen geen eigen Nederlandse bankvergunning, waardoor de spaargelden bij ICBC vallen onder het depositogarantiestelsel dat geldt in Luxemburg.

Garantiestelsel Luxemburg

De dekking van spaargarantie in Luxemburg is gelijk aan die van het Nederlandse depositogarantiestelsel: € 100.000 per persoon per bankinstelling. Als er iets misgaat met ICBC en u heeft daar spaargeld staan, dan moet u het dus claimen in Luxemburg.

Meer over spaarbanken en veilig sparen

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.