Sparen bij MeDirect, wat zijn de mogelijkheden? Hier vindt u een overzicht van de rekeningen die MeDirect aanbiedt om te sparen. Vergelijk de spaarrekeningen op spaarrente en voorwaarden.

Alle spaarrekeningen vergelijken

 
Land van herkomst
Malta
Garantiestelsel
Maltese depositogarantiestelsel
Garantiebedrag
€ 100.000

Spaarrekeningen

MeSave

MeDirect

3,20%

Sparen bij MeDirect, wat zijn de mogelijkheden? Hier vindt u een overzicht van de rekeningen die MeDirect aanbiedt om te sparen. Vergelijk de spaarrekeningen op spaarrente en voorwaarden.

Alle spaarrekeningen vergelijken

 
Land van herkomst
Malta
Garantiestelsel
Maltese depositogarantiestelsel
Garantiebedrag
€ 100.000

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.