27 december 2019

Dat was de Kerst van 2019 alweer... heb je leuke dagen gehad? Misschien ook gefantaseerd over een terugbetaling van de overheid voor teveel betaalde belasting over je spaargeld? Nu de rechter heeft uitgesproken dat we in 2015 en 2016 oneerlijk behandeld zijn door de Belastingdienst zou het kunnen dat er misschien een compensatie komt?

Spaarders hebben teveel belasting betaald

De Telegraaf schreef maandag over een nog niet gepubliceerde uitspraak van het gerechtshof in Den Haag. Het oordeel: ja, spaarders hebben in die jaren teveel belasting betaald: meer dan wat ze gemiddeld aan spaarrente kregen. Het vervolg is echter niet dat er ook een compensatie moet komen... daar wil de rechter nog niet aan.

Doorvechten voor compensatie?

De zaak tegen de staat is namens de spaarders gevoerd door fiscalist Cor Overduin van Grant Thornton. Volgens hem zou er wel sprake moeten zijn van compensatie - zelfs nog over de jaren 2013 en 2014. Hij is nog aan het overwegen of hij in cassatie gaat tegen de uitspraak van het gerechtshof.

Tja. Het klinkt natuurlijk leuk, een compensatie van € 2,6 miljard - te betalen door de overheid aan al die gedupeerde spaarders. Ik zou er één van zijn, jij misschien ook. Toch bezorgt het idee me geen positief gevoel. Persoonlijk heb ik liever dat ze die 2,6 miljard in het onderwijs stoppen of in de zorg. 

Gemiddeld rendement is niet maximale spaarrente

De 1,03% waarmee gerekend is - het rendement dat spaarders hebben gekregen in die tijd - is ongetwijfeld een gemiddelde. Als elke spaarder z'n best had gedaan om het maximale aan spaarrente te krijgen - dan was dat wél boven de 1,2% die we aan belasting betaalden uitgekomen. Kijk maar eens naar deze grafiek van historische spaarrentes:

Deze grafiek prijkt op de Spaarpagina van onze vernieuwde zustersite ActueleRentestanden.nl. Als ik even kijk naar 2015/2016 schat ik zo in dat de hoogste rente voor sparen zonder voorwaarden in elk geval wel hoger lag dan de genoemde 1,03%. Waar ik maar mee wil zeggen dat spaarders ook hun best hadden kunnen doen om de maximale rente uit de markt te krijgen. Dat doen heel veel mensen niet, maar dan ondertussen wel compensatie willen van de overheid? 

Waar krijg je nu de hoogste rente?

Miljarden uitbetalen of toch maar niet?

Natuurlijk vind ik het niet okay dat we voor een deel meer aan belasting hebben betaald dan dat we aan rente hebben gekregen. Toch zou ik het persoonlijk onzinnig vinden als de overheid nu miljarden moet gaan uitbetalen aan mensen die allemaal met hun spaargeld boven de belastingvrije grens zitten, mensen die het meer dan goed hebben dus. Met als gevolg dat er gesneden moet worden op andere vlakken, want dat geld moet ergens vandaan komen.

Laat maar zitten!

Echt, laat maar zitten. Doe er liever iets mee om problemen op te lossen in de maatschappij, niet om degenen die al behoorlijk in hun slappe was zitten te compenseren voor hun eigen laksheid.

Deel via uw social media

Foto van Anneke Ranzato

Anneke Ranzato
Geschreven op vrijdag 27 december 2019

Anoniem
 • Avatar
  Haverkamp 27 december 2019
  De Bond voor Belastingbetalers is afgelopen week een juridische procedure gestart bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg. Deze stap is het directe resultaat van het arrest van de Hoge Raad van 14 juni, waarin uitspraak is gedaan over de box 3-heffing in de jaren 2013 tot en met 2016. Ik wil u allen bedanken voor de bemoedigende telefoontjes en e-mailberichten in deze zaak, alsook voor de donaties die dit mogelijk maakten. Klacht bij EHRM Dankzij uw steun vragen wij de hoogste Europese rechter uitspraak te doen over de juridische houdbaarheid van de vermogensrendementsheffing. Met behulp van een team fiscale en juridische experts is namens u een klacht geformuleerd bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg. De kern van de klacht is dat de box 3-heffing in Nederland volgens ons in strijd is met het recht op eigendom, doordat het stelsel van de vermogensrendementsheffing zo is ingericht dat van een grote groep belastingplichtigen stelselmatig meer vermogensrendementsbelasting wordt geheven dan het rendement dat voor hen haalbaar is. Het recht op eigendom is vastgelegd in artikel 1 EP van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Daarnaast is in de klacht financiële genoegdoening opgenomen voor het teveel betaalde bedrag aan box 3-heffing. Met andere woorden, het mag niet zo zijn dat een belasting op inkomen uit vermogen leidt tot het interen op het vermogen zelf. Vervolg in Straatsburg Voordat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens onze box 3-zaak in behandeling neemt, wordt eerst getoetst of de klacht voldoet aan de eisen. Is hieraan voldaan, dan neemt het EHRM de klacht in behandeling. De praktijk leert dat het merendeel van de ingediende klachten niet ontvankelijk wordt verklaard. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat de indiener direct slachtoffer moet zijn van een schending van een fundamenteel recht zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In onze klacht gaat het om een schending van artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM (het recht op de bescherming van eigendom). Als de klacht gegrond lijkt, wordt door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in eerste instantie naar een schikking gezocht. Indien dit niet lukt, kan het EHRM de aangeklaagde lidstaat verplichten tot het betalen van een schadeloosstelling. Uw rechten veiliggesteld De massaal-bezwaarprocedure rond de box 3-discussie heeft betrekking op ruim 3 miljoen belastingplichtigen. Er zijn zes zaken als proefprocedures geselecteerd. In die zes procedures heeft de Hoge Raad op 14 juni 2019 uitspraak gedaan. Op verzoek van de Bond voor Belastingbetalers heeft de staatssecretaris van Financiën onlangs een belangrijke toezegging gedaan tijdens de behandeling van het Belastingplan in de Eerste Kamer. Indien het EHRM ook op regelniveau schending van het eigendomsrecht vaststelt en – in tegenstelling tot de Hoge Raad – wél rechtsherstel biedt, dan geldt deze uitspraak dienovereenkomstig voor alle belastingplichtigen die onder de massaal bezwaarprocedure vallen. Dit gaat de facto om alle belastingplichtigen die in deze jaren box 3-heffing hebben betaald. Dus ook voor u. Parlementair advocaat en Algemene Rekenkamer Als gevolg van het arrest van de Hoge Raad heeft ook de Tweede Kamer vraagtekens gezet bij de box 3-heffing. Op 13 november jl. is een motie van de Kamerleden Omtzigt (CDA) en Lodders (VVD) aangenomen. Hierin is besloten om de parlementair advocaat opnieuw advies te laten uitbrengen over de juridische houdbaarheid van box 3 vanaf 1 januari 2017. Bovendien wordt de Algemene Rekenkamer verzocht om onderzoek te doen naar de vraag welk rendement in box 3 in de jaren 2013 tot en met 2016 zonder het nemen van al te veel risico’s – dat is de precieze zin van de Hoge Raad – haalbaar was. De motie ligt op dit moment nog bij de Tweede Kamercommissie Financiën voor een verdere uitwerking in een adviesvraag.
  • Avatar
   Willem 27 december 2019
   Naar mijn mening was 4% rendement als grondslag al niet haalbaar bij het ingaan van de rendementsheffing in 2002.
 • Avatar
  Cees 27 december 2019
  Als je het goed hebt mag de belasting van je stelen?
 • Avatar
  Erik 27 december 2019
  Als ik 1euro te weinig belasting betaal kom ik er echt niet mee weg. Blijkbaar is diefstal door de belastingdienst heel normaal, kijk maar wat er gebeurd omtrent de kinderopvangtoeslag en de extreme ongelijkheid belastingdruk tussen 1- en 2-verdieners.
 • Avatar
  Willem 27 december 2019
  Zo lang de Rechtspraak zich ondergeschikt gedraagt aan de Belastingdienst (toeslagenaffaire vanaf 2005) hebben spaarders niets te verwachten.
 • Avatar
  Robert 27 december 2019
  Nutteloos commentaar. Diefstal is diefstal, of het nu van de rijken is of van de armen.

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.