Op de pagina over het Nederlandse depositogarantiestelsel kunt u lezen dat de spaargarantie geldt tot een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder. Dit geldt voor particuliere spaarders, maar ook voor de meeste zakelijke spaarders. Op deze pagina zullen we ingaan op de voorwaarden van het Nederlandse depositogarantiestelsel bij zakelijk sparen.

Zakelijk sparen onder spaargarantie

Het Nederlandse depositogarantiestelsel is bedoeld om spaarders te beschermen tegen het risico van het faillissement van een spaarbank. Dit geldt in beginsel óók voor zakelijke spaarders.

Voorheen: alleen kleine zakelijke spaarders

Voorheen was het zo dat alleen 'kleine zakelijke spaarders' onder de depositogarantieregeling vielen. Met 'klein' werd bedoeld de bedrijven en organisaties die een verkorte balans mogen publiceren. Een verkorte balans is voorbehouden aan kleinere bedrijven met niet meer dan 50 werknemers en een omzet en bedrijfsresultaat beneden vastgestelde grenzen.

Nu: bijna alle bedrijven

Sinds juli 2015 geldt dat ook grotere ondernemingen en organisaties onder het depositogarantiestelsel vallen. Er zijn nog maar een paar uitzonderingen. Bedrijven en instellingen die geen gebruik kunnen maken van de spaargarantie zijn:

  • overheden
  • financiële instellingen (banken en verzekeraars)
  • professionele beleggers en professionele marktpartijen (op de financiële markten)

Inhoud zakelijke spaargarantie

De spaargarantie bij zakelijke spaarrekeningen is hetzelfde als bij particulier sparen: het gestorte spaargeld is bij een faillissement van de spaarbank voor 100% gegarandeerd tot een bedrag van € 100.000. Dit bedrag is inclusief eventueel bijgestorte en nog te ontvangen rente tot het moment van omvallen van de bank. Deze regeling geldt per rechtspersoon en per bankvergunning.

Particulier en zakelijk sparen bij dezelfde bank

Nu heeft u wellicht én privé spaargeld, én spaargeld van de zaak. Hoe werkt dat met de spaargarantie? Het antwoord op deze vraag hangt af van de ondernemingsvorm van uw bedrijf.

Eenmanszaak

Bent u een ondernemer met een eenmanszaak? Dan geldt dat u zowel privé als zakelijk als één individu beschouwd. Dit geldt ook wanneer u als natuurlijk persoon verbonden bent aan een Vennootschap onder Firma (VOF) of Commanditaire Vennootschap (CV). U kunt dan per bank maar één keer aanspraak maken op de garantieregeling. Afhankelijk van uw totale spaargeld (zakelijk en privé opgeteld) kan het verstandig zijn om dit te spreiden over verschillende banken

Onderneming in BV

Heeft uw onderneming een andere rechtsvorm zoals een besloten vennootschap (BV), dan heeft u zowel als privé als zakelijk recht op de garantieregeling. Het geld van uw onderneming wordt los gezien van uw privé-spaargeld en heeft een eigen garantie.

Meer over Zakelijk sparen

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.