Over geld dat u verdient betaalt u belasting - zo werkt dat. Ook over spaargeld wordt belasting geheven. Die belastingheffing werkt voor zakelijk spaargeld anders dan voor uw privé vermogen. Hieronder gaan we in op de belastingheffing over zakelijk kapitaal voor de IB-ondernemer.

Belasting over privé vermogen

Uw privé vermogen valt fiscaal in box 3, u betaalt er vermogensrendementsheffing over. Dat komt neer op 30% over het fictieve rendement - voor zover uw vermogen hoger is dan de vrijstelling. Deze belasting is niet afhankelijk van de hoogte van het rentepercentage dat u werkelijk ontvangt: in box 3 geldt een fictief rendement. De hoogte daarvan is afhankelijk van de omvang van uw vermogen.

Belasting over zakelijk spaargeld

Uw zakelijke vermogen is 'van de zaak'. Daarmee valt het niet in box 3. Het staat op de balans van uw bedrijf en de rente die u krijgt wordt meegenomen in de winstberekening.

Hoe dat vervolgens belast wordt hangt af van uw ondernemingsvorm. Als IB-ondernemer betaalt u inkomstenbelasting in box 1 over de werkelijk ontvangen rente. Hoeveel dit is hangt af van de hoogte van uw inkomen (progressief belastingpercentage) en de hoogte van de rente.

Zakelijk sparen op privé spaarrekening

Als u een eenmanszaak heeft is het voor de fiscus is het niet van belang of u uw zakelijke spaargeld op een zakelijke of op een particuliere spaarrekening heeft staan. Ook een privé spaarrekening kunt u in uw belastingaangifte duiden als 'zakelijk'. Dan wordt het saldo van die rekening niet meegenomen bij de berekening van uw vermogen in box 3. Maar let op: dan moet u dus wél de ontvangen rente bij de winst optellen.

Spaargeld op uw balans

Zakelijk spaargeld wordt dus niet belast in box 3. Dat het zakelijke middelen zijn laat u aan de fiscus zien door het geld op te nemen op uw balans. Bij belastingcontrole moet het volgende blijken:

  • Het spaargeld moet een zakelijke oorsprong hebben. Een grote storting vanaf de privé rekening naar kan vragen oproepen - al kan het zijn dat daar een goede reden voor is.
  • Het zakelijke karakter van de rekening moet blijken uit het gebruik ervan. Het maakt dus niet zo zeer uit of de bank op uw persoonlijke naam of op naam van de zaak staat - het gaat om de transacties.

Kortom: als u wilt dat uw reserves voor uw bedrijf fiscaal als zakelijk spaargeld behandeld worden (belastingheffing in box 1 over de werkelijke rente i.p.v. in box 3 over fictief rendement), zorg dat aantoonbaar is dat het geld van de zaak is.

Meer over Zakelijk sparen

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.