Vraag:

Als ik naar spaarrekeningen kijk zie ik vaak de term 'depositogarantiestelsel' langskomen. Maar wat houdt dat precies in? Ik wil helemaal geen deposito!

Antwoord:


Het depositogarantiestelsel geldt voor spaartegoeden in het algemeen. Dus voor deposito's, maar ook voor spaarrekeningen. Zelfs voor het saldo op uw betaalrekening bij een bank is het van toepassing!

Depositogarantiestelsel = spaargarantie

In het kort houdt het depositogarantiestelsel in dat uw spaargeld tot een bepaalde grens gegarandeerd is. Als de bank waar uw geld staat failliet zou gaan bent u dus niet uw spaarsaldo kwijt.

Meer over veilig sparen

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.