Vraag:

Ik heb een eenmanszaak en vind het handig om privé en zakelijk bij dezelfde bank te zitten. Moet ik nog ergens rekening mee houden qua spaargarantie?

Antwoord:


Of u ergens rekening mee moet houden ligt helemaal aan het totaalbedrag dat u aan geld bij deze bank heeft staan. Als dat de grens van € 100.000 voor uzelf en uw zaak samen overschrijdt, dan is het verstandig om actie te ondernemen.

Spaargarantie voor zakelijk en privé geld

Het depositogarantiestelsel is van toepassing voor zowel uw privé als uw zakelijke geld. Echter: voor de spaargarantie telt het geld van uw eenmanszaak en uw privé geld samen, er is één keer per bankvergunning die garantie van € 100.000 voor u als persoon. Dat is dus inclusief uw zakelijke spaargeld. 

Gezamenlijk spaargeld met partner telt voor 50% mee

Houd er hierbij rekening mee dat u niet zelf de verdeling kunt aangeven van het saldo van gezamenlijk spaargeld met uw partner. Die verdeling is standaard 50/50. Heeft u een gezamenlijke spaarrekening met een saldo van € 80.000, dan wordt hiervan € 40.000 aan u toebedeeld. Dan is er binnen de garantiegrens nog € 60.000 ruimte voor zakelijk spaargeld van uw eenmanszaak.

Let op: gezamenlijk spaargeld met uw partner telt altijd voor 50% bij u mee, u kunt die verdeling niet zelf bepalen!

Geld spreiden: deel overhevelen naar andere bank

Komt u dus met uw zakelijke en privé spaargeld boven de garantiegrens van € 100.000? Dan is het verstandig om een deel van uw geld over te hevelen naar een andere bank, die werkt onder een andere bankvergunning

Meer over veilig sparen

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.