Spreiden van spaargeld

Op het moment dat u veilig wilt sparen, is het vaak zinvol om uw spaargeld te spreiden over meerdere banken. Zeker als uw spaarsaldo hoger is dan de grens die geldt binnen de Nederlandse depositogarantiestelsel (momenteel € 100.000 per rekeninghouder), maar ook bij lagere bedragen kan het zinvol zijn. Op deze pagina gaan we verder in op de voordelen van het spreiden van uw spaargeld.

Spaarbedrag kleiner dan € 100.000
Als u minder spaargeld hebt (bij één bank) dan € 100.000, is de zaak eenvoudig. Zolang u een bank kiest die onder het depositogarantiestelsel valt, bent u er zeker van dat u al uw geld terugkrijgt, in geval van een faillissement of als de bank – om wat voor reden dan ook – niet aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen. Zorg ervoor dat uw saldo niet hoger wordt dan € 100.000 (inclusief eventueel bijgestorte en nog te ontvangen rente tot het moment van omvallen van de bank). Indien mogelijk: haal de eventueel bijgestorte rente er af en stort die op een spaarrekening bij een andere bank. Bij meerjarige deposito´s, waar de rente wordt bijgestort, kunt u beter met een lager bedrag beginnen, opdat het uiteindelijke saldo niet hoger dan € 100.000 wordt.

Toch kan het, als u een kleiner bedrag hebt dan 100.000 euro, zinvol zijn uw spaargeld te spreiden. Als één van uw spaarbanken dan failliet gaat, bent u niet al uw spaargeld voor 2 tot 3 maanden kwijt, voordat het door het garantiestelsel wordt vergoed. Ook mist u geen rente over al uw spaargeld, want vanaf het moment van faillissement tot het moment van uitbetalen van de garantie wordt geen rente uitgekeerd.

Spaarbedrag groter dan € 100.000
Als u meer dan € 100.000 spaargeld hebt, en u wilt 100% zekerheid, dan zult u meer spaarrekeningen en/of deposito´s moeten openen bij verschillende banken. Dat is geen probleem, want er is keus genoeg. Let u hierbij wel op het volgende.

Banken en bankvergunningen
Een aantal spaarrekeningen (en deposito’s) dat op deze site wordt genoemd kunt u beter niet combineren. Dat komt omdat soms meerdere banken onder één bankvergunning actief zijn of banken soms meerdere handelsnamen voeren. Hebt u twee spaarrekeningen die in feite onder één bankvergunning vallen, dan geldt de Depositogarantieregeling maar één keer.
Ga naar het complete overzicht van banken die spaarproducten aanbieden, waarbij vergunningen en handelsnamen, duidelijk staan aangegeven.

Sparen bij dezelfde bank waar uw hypotheek loopt.
Het is aan te raden een andere spaarbank te nemen dan de bank waar u uw hypotheek heeft afgesloten. Bij een faillissement kan de curator het nog openstaande hypotheekbedrag verrekenen met uw spaartegoed.

Op de hoogte blijven?

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!

Bent u al abonnee?
Klik hier om in te loggen