25 juni 2020

Weet je nog, alle commotie vorig jaar over de plannen van staatssecretaris Snel voor het hervormen van de vermogensbelasting? We hebben ons súf geschreven bij HomeFinance: over wat het plan inhield en wat de gevolgen zouden zijn voor spaarders, maar ook voor beleggers.

Hervorming vermogensbelasting gaat niet door

De nieuwe berekening van de vermogensbelasting (eigenlijk moet ik zeggen 'vermogensrendementsheffing') zou per 2022 ingaan, omdat het invoeren wel wat voeten in de aarde zou hebben.

Belasting over vermogen berekenen

Dat blijken zoveel voeten te zijn dat de opvolger van Snel - staatssecretaris Vijlbrief - heeft besloten dat het hele plan van tafel gaat. Hij geeft aan dat het plan grote problemen kent en dat het waarschijnlijk juridisch snel kapotgeschoten zo worden. Ach die arme Snel.

Vijlbrief begint opnieuw

Vijlbrief begint dus opnieuw met de hele vraag hoe ze in Den Haag de belasting op vermogen eerlijker kunnen vormgeven. Heel terecht zegt hij dat hij het liefst het werkelijke rendement zou belasten... ja, dat zou inderdaad wel het mooiste zijn.

Belastingdienst

Alleen is vooral bij beleggingen het werkelijke rendement niet na te gaan. Bij sparen wel: de banken geven netjes door welke saldi er op jouw spaarrekeningen staan, dan kunnen de uitbetaalde rentebedragen er ook nog wel bij.

Onderscheid tussen spaargeld en beleggingen?

Zou dat niet een idee zijn dan? Om voor spaargeld het werkelijke rendement te belasten, en voor beleggingen dan toch maar een fictief rendement? Daarbij is het immers een stuk lastiger om het werkelijke rendement te bepalen: dat gaat niet alleen om rente (op obligaties) en dividend (op aandelen), maar ook om koersbewegingen. Koersdalingen zorgen voor een lager, een koersstijgingen voor een hoger rendement.

Herinnering aan laagrentende obligaties

Komt er meteen een herinnering in me op uit de tijd dat ik advies gaf over vermogen (héél lang geleden). Laagrentende obligaties vond ik echt een uitvinding. Waarom? De rente was laag, dus wat is daar nou interessant aan? Dat interessante zat dus in die koerswinst.

Lage rente plus koerswinst

Je kocht die obligaties tegen een lage koers, kreeg een lage rente (waar je belasting over betaalde, toen nog wel vermogensbelasting) - maar de koers steeg naarmate de einddatum van de obligatie dichterbij kwam. Degene die ze bezat op de einddatum kreeg immers de nominale waarde uitbetaald.

Koerswinst nogal zeker & onbelast

Dus stel, je kocht veilige obligaties voor € 800 en een paar jaar later krijgt de eigenaar € 1000 - dan is dat een koerswinst van € 200. En verkocht je ze eerder, dan ging de koers natuurlijk steeds meer richting die € 1000. Die koerswinst kon je dan gespreid over de tijd dat je ze in bezit had gehad optellen bij de lage rente om je totale rendement te bepalen.

Percentage rendement berekenen

En: in het belastingstelsel dat toen gold was koerswinst onbelast! Of nou ja... je betaalde er geen inkomstenbelasting over. Over de waarde van je vermogen betaalde je wel vermogensbelasting, maar dat was slechts 8 promille.

Onbelaste koerswinst verleden tijd

Met het invoeren van het belastingstelsel van 2001 (zo lang is het dus al geleden...) was de onbelaste koerswinst verleden tijd: de belasting op vermogen werd alleen nog via inkomstenbelasting geheven en gebaseerd op fictief rendement. Daarmee werden laagrentende obligaties ook een stuk minder interessant.

Niet jaloers op Vijlbrief

Nou, ik ben niet jaloers op Vijlbrief. Ga er maar aan staan, een oplossing verzinnen voor een belasting op vermogen die voor iedereen acceptabel is. Alhoewel sommige mensen elke vorm van belasting onacceptabel vinden, maar dat laten we maar even buiten beschouwing.

Het circus kan in elk geval opnieuw beginnen, ik ben bijzonder benieuwd wat er nu uit de koker van de staatssecretaris gaat komen....

Mogen wij je per mail op de hoogte houden van de ontwikkelingen?
Meld je aan voor onze gratis Update Sparen (1x per maand)!

Ja, dat mag!

Deel via uw social media

Foto van Anneke Ranzato

Anneke Ranzato
Geschreven op donderdag 25 juni 2020

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.