Meer sparen door lage rente?

Er wordt veel geroepen dat sparen bij deze lage rente helemaal geen zin heeft. Het idee van de lage rentestand is ook dat het de uitgaven zou stimuleren. Dat bedrijven en consumenten meer uitgeven. Sparen levert immers weinig op en lenen is heel goedkoop. Op zich geen onlogische gedachte.

Toch blijkt in verschillende landen het omgekeerde te gebeuren. The Wall Street Journal interviewde allerlei economen en schreef hierover het artikel 'Are negative rates backfiring?' Ofwel: zet de lage rente misschien juist aan tot sparen? De specialisten zien dat namelijk wel gebeuren.

In verschillende landen treedt dit omgekeerde effect op. Duitsland, Japan, Denemarken, Zweden en Zwitserland... allemaal landen waar blijkt dat er meer gespaard wordt – en minder geleend – sinds de rente dalende is. Zowel door consumenten als door bedrijven. Kennelijk is het effect van de lage rente anders dan de Centrale banken hopen. Hoe zou dat komen?

Er worden verschillende dingen over gezegd. Allereerst dat een lage rentestand mensen geen vertrouwen geeft in de economie – terwijl ze juist pas geld gaan uitgeven als ze goed vertrouwen in de toekomst. Dit psychologische effect van lage en negatieve rentes lijken de Centrale banken te onderschatten.

Ook kan de lage inflatie de spaarrekeningen een boost geven. Door de beperkte prijsstijgingen houden mensen meer geld over om te sparen dan bij een hoger inflatieniveau. Daarnaast is het bij de lage rente natuurlijk zo dat er meer gespaard moet worden om in dezelfde periode tot eenzelfde eindbedrag te komen. Dat speelt bijvoorbeeld een rol bij pensioenen: er is een x-bedrag nodig op een x-datum voor een behoorlijk pensioen. Een lage rente betekent dat er nu meer gespaard moet worden om dat doel te bereiken.

Spaartaks gaat veranderen

Er gaat eindelijk iets gebeuren aan de belastingheffing over ons spaargeld. U weet wel – die vermogensrendementsheffing die uitgaat van een fictief rendement van 4%. Dat percentage ligt inmiddels wel héél ver van de werkelijke spaarrente af, waardoor er steeds meer protest oplaait tegen de manier waarop de belasting in box 3 bepaald wordt.

De plannen om de fictieve rendementen zijn al langer bekend. Vanaf 2017 gaat de Belastingdienst met een tabel werken waarin het rendement afhangt van de grootte van uw vermogen. Het ziet er wat ingewikkeld uit, dat wel.

Moet u belasting betalen over een vermogen tot en met €75.000? We hebben het daarbij over een totaal vermogen van € 100.000, want de vrijstelling is in 2017 € 25.000. Dan wordt aan 67% van dat vermogen een rendement van 1,63% toebedeeld, en aan 33% ervan een rendement van 5,5%. Dat komt per saldo neer op een fictief rendement van 2,9%. Dat scheelt toch behoorlijk ten opzichte van de huidige 4%.

Komt uw belastbaar vermogen boven de € 75.000, dan komt u terecht in de tweede schijf. In die schijf ligt de verhouding anders: voor 21% ervan geldt een rendement van 1,63%, voor 79% het rendement van 5,5%. Er is ook nog een derde schijf – voor belastbare vermogens boven de € 975.000. Daarbij is het fictieve rendement over het bedrag boven die grens 5,5%.

Allemaal duidelijk? De kans is groot dat u het niet heel veel jaren hoeft te onthouden. Het streven van het kabinet is om toe te werken naar een systeem waarbij het werkelijk ontvangen rendement op uw vermogen belast wordt. Daarvoor heeft staatssecretaris Wiebes op Prinsjesdag drie voorstellen gepresenteerd. De uitwerking hiervan is nog niet bekend maar zal onderwerp van gesprek zijn in de Tweede Kamer. Waarschijnlijk is het hierboven beschreven systeem voor de belasting in box 3 dus een tussenstap.

VanSpaarbankVeranderen.nl gaat ook veranderen

Achter de schermen zijn we druk bezig met een flinke metamorfose voor de website VanSpaarbankVeranderen.nl. Een nieuw uiterlijk, veel nieuwe inhoud, maar natuurlijk blijft de insteek ongewijzigd: eerlijke, onafhankelijke vergelijkingen van en informatie over spaarmogelijkheden. Een website die u als spaarder helpt het beste uit uw spaargeld halen. Dat is VanSpaarbankVeranderen.nl al vele jaren en dat zal zo blijven, ook na de metamorfose.

Een klein tipje van de sluier: we hebben de knoop doorgehakt over 'buitenlands sparen'. We gaan deze nieuwe spaarmogelijkheden wel vermelden op de nieuwe site. Natuurlijk zullen we daarbij overduidelijk laten zien dat het niet om 'Nederlands sparen' gaat, daar kunt u op vertrouwen. We vinden het belangrijk om u alle mogelijkheden op spaargebied laten zien, waar nodig vergezeld van waarschuwingen. Zo kunt u zelf – goed geïnformeerd – beslissen op welke plek u uw spaargeld wilt stallen.

De exacte datum waarop de nieuwe website live gaat is nog niet bekend...wij houden u op de hoogte!

Anneke Ranzato en Roland Bieleveldt

Deel via uw social media

Foto van Anneke Ranzato

Anneke Ranzato
Geschreven op woensdag 21 september 2016

Anoniem

VanSpaarbankVeranderen.nl maakt gebruik van Cookies.