Sparen in Nederland

Om overwogen en slim te sparen en – indien gewenst - van spaarbank (of spaarvorm) te veranderen is inzicht in de Nederlandse spaarmarkt van essentieel belang. Op deze pagina vindt u daarover informatie. Met verwijzingen naar relevante gedeeltes van de Sparenpagina en  www.vanspaarbankveranderen.nl.
Wij raden aan deze pagina goed te lezen, voordat u overstapt naar een andere spaarvorm, bij een andere of uw eigen bank.
Het gaat om de volgende punten:

 • Sparen bij in Nederland actieve banken
 • Verschillende vormen van sparen
 • Objectieve informatie over sparen
 • Van spaarbank of van spaarvorm veranderen

Sparen bij in Nederland actieve banken
Ruim dertig banken in Nederland bieden één of meer spaarrekeningen aan, ruim twintig van hen daarnaast ook deposito’s. Overzichten van ALLE banken die spaarproducten aanbieden zijn te vinden op de Sparenpagina in de rubrieken ‘Banken met spaarrekeningen’ en ‘Banken met deposito sparen’.
Het grootste deel van de Nederlandse spaarders heeft spaargeld bij de drie bekende grote banken ondergebracht: ABN-AMRO, ING en Rabobank. Bij die banken is – naar schatting – 75% van het totale spaarsaldo ingelegd.

Veel spaarders blijven deze banken trouw, ondanks het feit dat juist deze drie niet erg interessant zijn, je kunt er alleen sparen met rentes die gemiddeld vrij laag zijn.
Nieuwe spaarvormen, met tijdelijk hoge introductierentes, worden in de jaren erna systematisch verlaagd, zonder dat spaarders daarvan duidelijk op de hoogte worden gesteld.
Door veel perspublicaties (vanaf eind 2007) over dit ‘uitmelk-beleid’  worden steeds meer spaarders zich hiervan bewust. Ons overzicht van Laagste spaarrentes laat duidelijk zien hoe de Nederlandse banken hun spaarders behandelen. Vanaf ongeveer half 2008 kiezen steeds meer spaarders voor spaarvormen en spaarbanken die meer te bieden hebben.

Inmiddels is 25% van het spaargeld bij de dertig andere banken ondergebracht. Die zijn als volgt te verdelen:

 • Traditionele spaarbanken, zoals SNS Bank en ASN Bank.
 • Spaarbanken met een buitenlandse achtergrond, zoals Garantibank en Yapi Kredibank.
 • Nieuwe Nederlandse (spaar)banken, zoals MoneYou en Knab.
 • Banken voortkomend uit de verzekeringsbranche, zoals AEGON, Delta Lloyd en PGGM.
 • Banken voortkomend uit beleggings- en investeringsbanken, zoals LeasePlan Bank en NIBC.

Veel spaarders hebben vragen over deze nieuwe of relatief onbekende kleinere (spaar)banken, zeker na het Icesave en DSB Bank debacle. Is mijn geld daar wel veilig en wat gebeurt er als die bank failliet gaat?
Het belangrijkste om te weten is dat  sparen bij ALLE op onze sites genoemde banken veilig is, omdat ze onder een Europees Depositogarantiestelsel vallen. Spaarsaldi, per bank en per persoon zijn bij vrijwel alle banken tot € 100.000 gegarandeerd, inclusief opgebouwde rente. Alleen bij Bank of Scotland (Brits depositogarantiestelsel) geldt een andere limiet, wat we duidelijk vermelden bij deze rekening. Meer informatie hierover is te vinden op onze pagina Veiligheid.
Een uitgebreid artikel over de zogenaamde buitenlandse banken, waarover veel vooroordelen heersen, is te vinden onder de titel: Veilig sparen bij welke bank?

Verschillende vormen van sparen
De ruim dertig banken bieden gezamenlijk bijna 500 verschillende mogelijkheden aan om te sparen. Gemiddeld zo’n vijftien per bank, maar dit varieert sterk. ABN-AMRO, ING en Rabobank hebben samen meer dan 70 spaarvormen. En er zijn banken die maar één of twee spaarvormen aanbieden. Het is niet verwonderlijk dat spaarders door de bomen het bos niet meer zien.

Al deze spaarvormen worden dagelijks door ons bijgehouden in een database die de gegevens levert voor de overzichten op de Sparenpagina en www.vanspaarbankveranderen.nl. Het gaat om de volgende spaarvormen:

 • Sparen zonder voorwaarden. Dit zijn spaarrekeningen waarop vrijelijk (zonder kosten) geld gestort en opgenomen kan worden. De rentes op deze rekeningen kunnen op ieder moment gewijzigd worden.
  Een Topvijf van de hoogste rentes op dit soort rekeningen is te vinden op de Sparenpagina. Een overzicht van alle banken die rekeningen zonder voorwaarden aanieden is te vinden in de Rente-meter.
 • Sparen met een bedrag per maand. Hierbij verplicht u zich om maandelijks een bedrag te sparen, meestal tussen een minimum en maximum (verschilt per rekening). Alleen als u maandelijks dit bedrag stort, komt het in aanmerking voor een hogere rente. De rentes op deze rekeningen kunnen eveneens op ieder moment gewijzigd worden.
  Een top 3 van de hoogste rentes (bedrag per maand) is te vinden op de Sparenpagina.
 • Deposito sparen. Als u op deposito spaart, kiest u voor een bepaalde looptijd (tussen 1 maand en 20 jaar) dat het geld vaststaat. Er is altijd een verplichte minimuminleg. U krijgt een vooraf afgesproken rente die niet kan wijzigen tijdens de looptijd. Wilt of moet u tussentijds toch geld opnemen, dan geldt hiervoor een boete, meestal in de vorm van minder rente. Alleen in uitzonderlijke gevallen (vaak bij de aanschaf van een huis) wordt geen boete berekend. Het is zaak dit vooraf goed uit te zoeken, want banken hebben verschillende voorwaarden bij deposito’s.
  Op de Deposito-meter is snel en eenvoudig na te gaan wat de rentes zijn voor alle banken die deposito’s aanbieden en voor alle looptijden.
  Toplijsten van de hoogste rentes op deposito's staan tevens op de Sparenpagina en de Deposito pagina.
 • Achtergestelde deposito’s: met vaak hogere rentes dan op de ‘normale’ deposito’s staan op onze sites NIET vermeld, omdat die NIET onder het Depositogarantiestelsel vallen. Bij een eventueel faillissement van de bank, bent u – zo goed als zeker – uw geld kwijt.
 • Overige spaarrekeningen: zakelijk sparen, sparen voor verenigingen en stichtingen, rekeningen van en voor (klein)kinderen, studentenrekeningen, bedrijfssparen en levensloopsparen. Hiervan zijn overzichten te vinden op de Sparenpagina.
 • Op twee aparte sites bieden we informatie over duurzaam sparen en banksparen: Duurzaam Sparenpagina en Banksparenpagina.

Objectieve informatie over sparen
Op onze sites streven we ernaar om steeds actuele en zo compleet mogelijke informatie op een begrijpelijke wijze te presenteren.
De volgende rubrieken zijn van belang:

 • Veiligheid. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over de veiligheid van uw spaargeld, het Depositogarantiestelsel enz.
 • Veel gestelde vragen. Met vragen over Hoogste rentes, Veiligheid, Sparen in en vanuit het buitenland, Banksparen enz. U kunt hier ook zelf vragen stellen.
 • Nieuwsrubriek: al het relevante spaarnieuws, met het meest actuele artikel bovenaan.
 • Weblog: artikelen van de redactie van www.vanspaarbankveranderen.nl over achtergronden van sparen, nieuwe ontwikkelingen, vragen enz.
 • Nieuwsbrief Sparenpagina’s. Gratis nieuwsbrief over nieuwe spaarvormen, spaarbanken enz. die – uitkomt als ’t uitkomt – Abonneren kan HIER.
 • Attenderingsservice. Gratis tweewekelijks e-mailbericht over rentewijzigingen in TOPLIJSTEN op de Sparenpagina. Abonneren kan HIER.

Van spaarbank of van spaarvorm veranderen
Het is zonde om (moeizaam) gespaard geld op een rekening te laten staan en te sparen met nauwelijks of geen rente. Al met een paar duizend euro kan veranderen van spaarbank of spaarvorm meer dan honderd euro per jaar schelen. En dat terwijl het een werkje is van hooguit 1 à 2 uur.
Op onze sites vindt u allerlei voorbeelden, argumenten, Welke bank?, een Stappenplan en de Spaarwinstcalculator om snel en eenvoudig over te stappen. Ook is er een uitgebreid artikel: Veilig sparen bij welke bank?

Maar ook als u niet van bank of spaarvorm wilt veranderen, is het de moeite waard om na te gaan of u wel de hoogst mogelijke rente ontvangt bij uw eigen bank. De Toprente-meter kan daarbij helpen, omdat deze van elke bank de hoogst mogelijke spaarrente aangeeft.

Ontbreekt hier informatie of heeft u nog vragen: reactie@vanspaarbankveranderen.nl

Op de hoogte blijven?

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!

Bent u al abonnee?
Klik hier om in te loggen