Nieuwsbrief Sparenpagina’s 27 maart 2015: Spaargeld Reaal naar BLG, negatieve rente en spaarbelasting

Sparen bij Reaal wordt BLG Sparen: let op de spaargarantie!
Heeft u een spaarrekening bij Reaal? Dan duurt dat niet lang meer. Per 1 april 2015 valt uw spaargeld niet meer onder Reaal, maar onder BLG Wonen. Daar heeft u als Reaal-spaarder in februari een brief over ontvangen.

Waarom die overgang? Het komt allemaal doordat in de SNS Reaal groep een splitsing gaande is. De bankactiviteiten worden losgemaakt van de verzekeringsactiviteiten. En sparen bij Reaal, dat is een bankactiviteit bij de verzekeringstak. Dat past niet meer in het beleid, dus wordt het sparen bij BLG Wonen.

Is BLG Wonen een bank dan? Misschien niet direct bekend bij u, maar inderdaad: BLG Wonen houdt zich bezig met bancaire activiteiten. Eigenlijk vooral met het verstrekken van hypotheken, en dat is bancair. BLG Wonen is een onderdeel van SNS Bank.

Deze verandering heeft wel gevolgen voor uw spaargarantie. De bankvergunning van Reaal werd gedeeld met Regiobank. Die van BLG Wonen wordt gedeeld met SNS Bank en Zwitserleven. Het overgaan van uw spaargeld naar BLG Wonen betekent dus ook dat uw geld daarna onder de bankvergunning van SNS Bank valt. Heeft u een spaarrekening bij zowel Reaal als bij SNS Bank? Dat is tot nu toe twee keer het garantiebedrag van toepassing als het totale concern zou omvallen. Straks niet meer: de garantie van €100.000 per persoon onder het depositogarantiestelsel geldt dan één keer voor het totale saldo bij SNS Bank, Zwitserleven en het geld dat u voorheen bij Reaal had staan.

Negatieve rente op komst bij Rabobank?
Onlangs liet de Rabobank haar spaarrente als eerste bank door de 1%-grens zakken. Nu lijkt de bank zich al op te maken voor een nog veel dramatischer stap: het in rekening brengen van een negatieve spaarrente.

RTL-Z vroeg bij Rabo na of het klopt dat ze de ICT-systemen klaarmaakt voor een negatieve spaarrente. Dat werd bevestigd door de bank. Betekent dit ook dat een negatieve rente voor sparende consumenten binnenkort doorgevoerd gaat worden? Nee, dat betekent het niet. Rabobank geeft desgevraagd aan dat de kans dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren in haar ogen verwaarloosbaar is.

Waarom dan toch de systemen klaarmaken voor een negatieve rente? Dit heeft vooral te maken met zakelijke klanten. Eerder trof collegabank ING ook al voorbereidingen door het aanpassen van haar voorwaarden voor zakelijk sparen. Grote vermogende bedrijven die enorme bedragen willen stallen bij de bank zullen eerder aan de beurt zijn voor een negatieve rente dan consumenten. De ICT-systemen van Rabobank waren daar niet op ingericht, dus was er een aanpassing nodig. Omdat ze toch bezig zijn wordt de mogelijkheid voor negatieve rente bij consumenten ook maar meteen ingebouwd. Toch hoeven we ons hierover voorlopig volgens de Rabobank geen zorgen te maken.

Spaarbelasting op de schop?
Het is een doorn in het oog van iedere spaarder met een behoorlijk saldo: de vermogensrendementsheffing. Boven de vrijstelling van een ruime € 20.000 per persoon moeten we belasting betalen over ons spaargeld. Dat is op zich niet zo erg, ware het niet dat de belasting meer is dan de rente die op veel spaarrekeningen wordt vergoed. Er wordt gerekend alsof we 4% rente krijgen, en daar betalen we standaard 30% belasting over. Een belasting dus van 1,2% bij een spaarrente die daar vaak onder ligt.

Met regelmaat klinken er stemmen die hiertegen protesteren. Toch lijkt de regering niet van plan er verandering in te brengen. Misschien dat dit sneller zal gebeuren bij helderheid over de mogelijke alternatieven? Het Centraal Planbureau heeft hieraan bijgedragen door een rapport te publiceren: 'Het financieel vermogen in box 3: verdeling en belasting'. In dit rapport worden drie alternatieven doorgerekend voor het belasten van vermogen:

  • Voorstel Van Dijkhuizen: variabel forfaitair rendement (de huidige 4% wordt dan aangepast aan de werkelijke spaarrente)
  • Progressieve tarieven: meer belasting heffen bij hogere vermogens, waardoor het forfaitair rendement omlaag kan
  • Vermogensaanwasbelasting: belasting heffen over werkelijke rendementen

Natuurlijk hebben deze alternatieven behoorlijke gevolgen op de belastinginkomsten voor de overheid. Die effecten zijn doorgerekend in het rapport. Het spreekt voor zich dat het voorstel Van Dijkhuizen bij de huidige lage rente een gat slaat in de inkomsten van de schatkist. Door progressieve tarieven te hanteren kan dit meevallen, de verdeling van de belastingheffing wordt alleen behoorlijk aangepast. De echt rijken gaan meer betalen, de gemiddelde spaarder minder. De vermogensaanwasbelasting is administratief ingewikkeld. Daarmee gaan we eigenlijk terug naar de vroegere vermogensbelasting, waarbij u belasting betaalde over het werkelijke rendement. Met een belangrijk verschil: destijds waren koerswinsten onbelast, dat zou bij de vermogensaanwasbelasting niet zo zijn. Dan moet er ook belasting betaald worden over 'ongerealiseerde koerswinsten'. Bij dat systeem worden de inkomsten voor de schatkist bovendien afhankelijk van aandelenkoersen en daarmee veel minder voorspelbaar dan nu.

Gaat hier iets mee gebeuren? Gaat de spaarbelasting werkelijk op de schop? Dat zijn beslissingen die in de politiek genomen worden. Het zal dus vooral afhangen van de ontwikkeling van het politieke klimaat in Nederland.

Anneke Ranzato, Hanneke van Veen en Rob van Eeden

Op de hoogte blijven?

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!

Bent u al abonnee?
Klik hier om in te loggen