Nieuwsbrief Sparenpagina's 6 juni 2014: Naar een negatieve rente op uw spaargeld?

Negatieve depositorente?
Voor het stallen van geld bij een bank krijgen we rente. Logisch, we stellen ons geld beschikbaar en daar hoort een vergoeding tegenover te staan. Immers, dat geld kan de bank weer uitlenen of beleggen en er zo mee verdienen. Toch blijkt het te kunnen dat depositorentes negatief worden. Met de laatste renteverlagingen van de Europese Centrale Bank (ECB) is dat gebeurd! De rente op een rekening bij de ECB, waar banken hun overtollige kasgelden kunnen stallen, is verlaagd van 0% naar min 0,1%. Deze rente is dus negatief geworden en de banken moeten dus simpelweg betalen om de ECB op hun geld te laten passen. Betekent dit dat de rente op onze deposito's bij banken ook negatief wordt? Dat lijkt niet erg waarschijnlijk. Renteverlagingen van de ECB worden door de banken wel doorgegeven aan hun klanten, maar dat betekent niet dat de rentes hetzelfde niveau hebben. De depositorentes zijn – met name bij de grootbanken (zie hieronder) – wel heel laag.

De Nederlandsche Bank (DNB) ziet de zorg over negatieve depositorentes bij consumenten wel. Ter geruststelling laat ze ons kijken naar Zwitserland en Denemarken. In deze landen is het al eerder voorgekomen dat de nationale centrale bank een negatieve rente had ingesteld voor banken. Toch leidde dat niet tot negatieve spaarrentes. Laten we er vooralsnog maar vanuit gaan dat onze Nederlandse banken het ook zo ver niet laten komen. Een verdere daling van de spaarrentes valt echter wel te verwachten. Het zou ons zelfs niet verbazen als de verschillen tussen de toppers in de spaarmarkt en de absurd lage spaarrentes van de grootbanken de komende tijd nog groter worden. In dat licht is het niet vreemd om te overwegen uw spaargeld bij de grootbanken weg te halen of nu een deposito af te sluiten bij één van de toppers in de rentevergelijking van deposito's.

ING maakt het bijzonder bont
Over daling van spaarrentes gesproken...onlangs voerde ING nog maar eens een renteverlaging door. Met die renteverlaging komen ze toch wel eng dicht bij zo'n negatieve depositorente. Voor een deposito dat één jaar vaststaat vergoeden ze inmiddels nog maar 0,15%. Is dat een tikfout? Nee, dat is geen tikfout. Werkelijk waar niet meer dan 0,15%. Dit terwijl er ook banken zijn die voor zo'n zelfde deposito voor één jaar vast 2,0% rente vergoeden. Geen vetpot, dat is waar, maar wel meer dan 13 keer zoveel als bij ING.

Wij vragen ons verbaasd af of er nog deposito's lopen bij ING. Welke spaarder kiest er nou bewust voor om zijn geld vast te zetten tegen dergelijke rentes? Het zal de ING klanten toch niet ontgaan zijn dat er betere spaarrentes te krijgen zijn in de markt?

Misschien zit een groep klanten bij ING te slapen met automatische verlenging van hun deposito. In de veronderstelling dat het geld wel goed staat bij hun vertrouwde huisbank. Wij zeggen: tijd om wakker te worden! En mocht u iemand horen die overweegt geld vast te zetten bij ING...dan helpt u ze wel even van dat idee af toch?

Rabobank geeft hogere spaarrente... goed idee?
In de serie renteverlagingen is het altijd leuk om ook eens een hogere rente tegen te komen. De Rabobank heeft een manier verzonnen om haar klanten tegemoet te komen met een wat hogere spaarrente dan op haar InternetSparen (momenteel 1,1%). Wat is het idee?

De hockeybank introduceert een nieuwe rekening: Rabo PeriodeSparen. Eigenlijk niets nieuws, we hebben dit soort rekeningen in het verleden genoeg gezien. De crux zit hem in het aankondigen van opnames. Het geld kán altijd opgenomen worden, maar pas 30 of 90 dagen na het melden van de voorgenomen opname. In ruil daarvoor is de rente op dit moment 1,4% of 1,5%. Zoals Rabo zelf zegt 'hogere rente dan op onze dagelijks opneembare spaarrekeningen'. Ja, dat is waar. Alleen niet hoger dan op vrij opvraagbare spaarrekeningen bij andere banken, die tot 1,75% komen. Dus waarom zou een spaarder kiezen voor een spaarrekening waarbij hij op zijn geld moet wachten?

Zo'n aanmeldperiode heeft – naast het renteniveau – twee nadelen. Ten eerste is het dus niet mogelijk om direct geld op te nemen van de spaarrekening. Bijzonder onhandig als u onverwacht uitgaven moet doen als bijvoorbeeld de auto het begeeft. Ten tweede is ook de rente op Rabo PeriodeSparen variabel. Bij een forse renteverlaging kunt u er niet voor kiezen uw geld er direct weg te halen. Ook dan moet u één of drie maanden wachten en het rentenadeel in die periode voor lief nemen. Lijkt ons niet zo'n goed idee eigenlijk.

Anneke Ranzato, Hanneke van Veen en Rob van Eeden

Op de hoogte blijven?

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!

Bent u al abonnee?
Klik hier om in te loggen