Depositogarantiestelsel zakelijk sparen

Op de pagina over het Nederlandse depositogarantiestelsel kunt u lezen dat de spaargarantie geldt tot een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder. Dit geldt voor particuliere spaarders, maar ook voor een deel van de zakelijke spaarders. Op deze pagina zullen we ingaan op de voorwaarden van het Nederlandse depositogarantiestelsel bij zakelijk sparen.

Welke zakelijke spaarders vallen onder de spaargarantie
Het Nederlandse depositogarantiestelsel is bedoeld om "kleine" spaarders te beschermen tegen het risico van het faillissement van een spaarbank. Op het gebied van zakelijk sparen geldt dan ook dat niet alle zakelijke spaarders onder de garantieregeling vallen. Alleen de verhoudingsgewijs kleine zakelijke spaarders komen in aanmerking. Dat zijn zakelijke spaarders die een verkorte balans mogen publiceren. Om een verkorte balans te mogen publiceren, moet voldaan worden aan minstens twee van de volgende criteria:

  • minder dan 50 werknemers
  • balanstotaal lager dan € 2.500.000
  • netto omzet maximaal € 5.000.000
Deze criteria staan dus los de ondernemingsvorm. Onder andere eenmanszaken, VOF's, maatschappen, verenigingen en stichtingen kunnen in aanmerking komen voor de zakelijke spaargarantie.

In sommige gevallen geldt sinds juli 2015 dat ook grotere ondernemingen onder het depositogarantiestelsen vallen. Dat moeten dan in ieder geval geen financiele ondernemingen of overheden zijn, want die zijn en blijven uitgesloten.

Wat houdt de zakelijke spaargarantie in
De spaargarantie bij zakelijke spaarrekeningen is hetzelfde als bij particulier sparen: het gestorte spaargeld is bij een faillissement van de spaarbank voor 100% gegarandeerd zolang het saldo (inclusief eventueel bijgestorte en nog te ontvangen rente tot het moment van omvallen van de bank) niet hoger is dan € 100.000. Deze regeling geldt per rechtspersoon en per bankvergunning.

Particulier en zakelijk sparen bij dezelfde bank
Op het moment dat een ondernemer bent met een eenmanszaak geldt dat u zowel privé als zakelijk als één individu beschouwd. U kunt dan maar één keer aanspraak maken op de garantieregeling. Kent uw onderneming een andere rechtsvorm zoals een vennootschap onder firma (VOF) of een besloten vennootschap (BV), dan heeft u zowel als privé als zakelijk recht op de garantieregeling. Uw onderneming wordt losgezien van u als privé persoon.

Op de hoogte blijven?

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!

Bent u al abonnee?
Klik hier om in te loggen